Insidertransaktioner

Från den 3 juli 2016, är EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR) tillämplig som, bland annat, reglerar att personer i ledande ställning inom Quickbit och deras närstående personer ska rapportera transaktioner med Quickbit aktier som överstiger 5.000 EUR under ett kalenderår till Finansinspektionen. 

Transaktionerna anmäls till Finansinspektionen, men de håller inte någon förteckning över insiders innehav. Länken nedan visar en lista över insiders innehav och vilka transaktioner som har genomförts av dessa personer.

Till insynsregistret