1. Stark och hållbar tillväxt i omsättning och lönsamhet

Under räkenskapsåret 2018/2019 gick Quickbits nettoomsättning från nära noll kronor till drygt 2,35 miljarder kronor. Under samma period ökade bruttoresultatet från en förlust om drygt sju miljoner till en vinst på drygt 60 miljoner.

2. Hög avkastning på eget kapital

Avkastningen på eget kapital uppgick till nästan 70 procent under 2018/2019, vilket är en mycket hög nivå för vilket bolag som helst – oavsett bransch.

3. Skalbar och lönsam affärsmodell

Quickbits lönsamma affärsmodell tillåter en stark ökning av nettoomsättning och lönsamhet utan att större investeringar behöver göras. Affärsmodellen tillåter geografisk expansion utan kostnader för att anskaffa nya kunder i nya länder.

4. Produktlanseringar befäster ledande marknadsposition

Quickbit arbetar fokuserat och målmedvetet på att ta fram, och lansera, nya lösningar och produkter i syfte att nå fler användare och ge Quickbit tillgång till en avsevärt större marknad. Lanseringen av betalkort markerar starten för fler kommande produktlanseringar. Därmed befästs den redan ledande marknadspositionen.

5. Kryptovaluta – framtidens betalmetod

Kryptovaluta är på stark frammarsch och efterfrågan ökar. Fler och fler globala företag väljer att erbjuda kryptovaluta som betalmetod, vilket driver på en ökad användning. Medias intresse för kryptovaluta ökar. Allt pekar på att denna utveckling fortsätter. Quickbit är i centrum av denna utveckling.

6. Quickbit – enda noterade kryptobolaget i Sverige

Quickbit är det enda alternativet för investerare som vill ha en exponering mot ett svenskt bolag vars framgång bygger på utökad användning av kryptovalutor.