Mentor

Bolag som noteras på NGM Nordic SME ska anlita en kvalificerad rådgivare, en så kallad Mentor, under de första två åren efter noteringen. Denna Mentor ska vara Quickbit behjälpliga i ett antal aktiemarknadsrelaterade frågor.

Quickbit har utsett Eminova Fondkommission AB till Mentor. Eminova nås genom följande kontaktuppgifter:
E-post: adviser@eminova.se
Telefon: 08-684 211 10