Anders Jonson lämnar Quickbit. Daniel Sonesson utsedd till tillförordnad VD.

Quickbits styrelse har tillsammans med Anders Jonson kommit överens om att byta VD. Styrelsen har utsett Daniel Sonesson till ny tillförordnad VD.

Anders Jonson lämnar Quickbit och sin roll som tillförordnad VD och Chief Operating Officer. Under uppsägningstiden kommer Anders Jonson vara tillgänglig för den nya tillförordnade VD och styrelsen för att tillse att övergången blir så smidig som möjligt.

Styrelsen är tacksamma för att Anders Jonson under en hektisk tid har styrt verksamheten och säkerställt viktiga komponenter för bolaget. Anders Jonson trädde in i sin VD-roll då föregående VD sade upp sig och har axlat denna roll på ett ansvarsfullt och lojalt sätt.

Styrelsens bedömning är dock att Quickbits fortsatta förändringsresa kräver en ännu mer erfaren Tech-VD och här är Daniel Sonesson ett starkt val.

Bolagets process för att rekrytera en permanent VD och koncernchef för Quickbit fortskrider.

För ytterligare information kontakta:

Mikael Karlsson, styrelseordförande

mikael.karlsson@quickbit.com
ir@quickbit.com

Denna information är sådan information som Quickbit eu AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 9 februari 2023 klockan 09.00 (CET).

————————————
Quickbit är ett svenskt fintechbolag som grundades 2016 med målet att förenkla för fler människor och företag att använda kryptovaluta i sin vardag. Idag erbjuder Quickbit säkra och användarvänliga produkter för såväl e-handlare som kunder. Med hittills över € 1 miljard i transaktioner genomförda på blockchain, har Quickbit redan möjliggjort och stärkt användningen av kryptovalutor för individer runt om i världen. Quickbit är sedan juli 2019 noterat på NGM Nordic SME. För mer information, besök www.quickbit.com