Detaljerad verksamhetsbeskrivning publicerad

QuickBit eu AB (publ) har idag på sin nya investorsida, släppt en omfattande verksamhetsbeskrivning, ett sk ”Whitepaper”.

Syftet med dokumentet är att förklara samt tydliggöra de olika aspekterna i QuickBits affärsverksamhet, flöden samt relationer med leverantörer, kunder och e-handlare.

Det är ett omfattande dokument av levande natur, befintlig information kan komma att kompletteras. Av det skälet har Bolaget valt att publicera dokumentet i html-format på sin investorsida. För att underlätta läsning är dokumentet försett med tydliga avsnittsindelningar samt ett navigationsverktyg direkt på investorsidan.

Verksamhetsbeskrivningen finns att läsa på: https://investor.quickbit.com/whitepaper/.

”Vi har lagt fokus på att förklara även detaljerade moment i vår affärsverksamhet utan att avslöja för mycket för eventuella konkurrenter. Vi är angelägna om att sprida kunskap och transparens kring vår affär i syfte att motverka osäkerhet och okunskap kring vår verksamhet.” säger Serod Nasrat, VD i QuickBit eu AB (publ).

För mer information vänligen kontakta:

Sven Hattenhauer, styrelseordförande
QuickBit eu AB (publ)
e-post: sven.hattenhauer@quickbit.eu
Telefon +46 72 303 71 00

——————————————————————-

QuickBit är ett svenskt fintechbolag som utvecklar tekniklösningar för kryptovalutor och blockchain för den globala marknaden. QuickBit ger sina kunder möjlighet att använda kryptovaluta för snabb, enkel och säker e-handel och erbjuder e-handlare blockchain-säkrade lösningar. QuickBit eu AB (publ) har sitt säte i Stockholm och är moderbolag till QuickBit Limited, ett helägt, operativt dotterbolag i Gibraltar.