Ekonomichef Minou Britmer utnyttjar teckningsoptioner till att förvärva 150 000 aktier i Quickbit

Minou Britmer, Head of Accounting i QuickBit, har den 30 december förvärvat totalt 150 000 aktier i Quickbit. Förvärvet skedde genom utnyttjande av teckningsoptioner TO 1.

Aktierna förvärvades till det på förhand fastställda teckningspriset 3,20 kronor per aktie.

Minou Britmer ägde före köpet 16 112 aktier i Quickbit. Efter köpet den 30 december uppgår nu hennes totala innehav till 166 112 aktier.

 

För ytterligare information kontakta:

Minou Britmer, Head of Accounting, Quickbit eu AB (publ)

minou@quickbit.com

+46 72 396 21 44

 

————————————

 

Quickbit är ett svenskt fintechbolag som grundades 2016 med målet att fler människor och företag ska använda kryptovaluta i sin vardag. Idag erbjuder Quickbit lösningar för e-handlare att ta betalt i kryptovaluta och kommer framöver även att lansera lösningar för människor att enkelt kunna använda kryptovaluta i sin vardag. Våra drygt 40 medarbetare finns på fyra ställen – Stockholm, Gibraltar, Tallinn och Lahore i Pakistan. Quickbit är sedan juli 2019 noterat på NGM Nordic SME. Läs mer på https://quickbit.com