Kompletterande information till pressrelease om COVID-19

Med anledning av pressrelease som publicerades 1 april 08:00 ”Information med anledning av COVID-19” vill QuickBit göra två förtydliganden.

Baserat på den information QuickBit har i dagsläget är den sammantagna bedömningen att påverkan på bolagets tredje kvartal (januari-mars) av Coronavirusets utbrott inneburit en lägre efterfrågan från ett kundsegment med följden att transaktionsvolymer kopplade till dessa kunder minskat jämfört med föregående kvartal. Det aktuella kundsegmentet avser i huvudsak kunder från aktörer som erbjuder betting online på olika sportevenemang. Dessa kunder skickas till QuickBit via affiliates. Dessa transaktionsvolymer har uppvisat en nedgång under mars månad i och med att sportevenemang ställs in globalt.

Den lägre efterfrågan har uteslutande uppkommit under mars månad och medför att den totala omsättningen för det tredje kvartalet uppgår till cirka 1 250 Mkr. Detta motsvarar en minskning med cirka 15 procent jämfört med föregående kvartals rekordhöga omsättning om drygt 1 460 Mkr.

Ovanstående siffror för tredje kvartalet är preliminära. Övriga nyckeltal, inklusive resultat, är inte färdigställda. Dessa kommer att offentliggöras i samband med att QuickBits delårsrapport för det tredje kvartalet (januari-mars 2020) presenteras den 20 maj 2020.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
P-A Nyman
Head of Investor Relations and Communications, QuickBit eu AB (publ)
pa@quickbit.eu
+46 70 813 22 02

————————————
QuickBit är ett svenskt fintechbolag som utvecklar tekniklösningar för kryptovalutor och blockchain för den globala marknaden. QuickBit ger sina kunder möjlighet att använda kryptovaluta för snabb, enkel och säker e-handel och erbjuder e-handlare blockchain-säkrade lösningar. QuickBit eu AB (publ) har sitt säte i Stockholm och är moderbolag till QuickBit Limited, ett helägt, operativt dotterbolag i Gibraltar.

Denna information är sådan information som QuickBit eu AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 april 2020 klockan 13.40.

Release