Misstänkt dataincident

QuickBit har notifierats av externa säkerhetsexperter att viss data har haft ett undermåligt skydd.  Bolaget har omedelbart vidtagit nödvändiga åtgärder för att säkra det berörda systemet.
  

Vår egen initiala utredning visar att varken QuickBit eller Bolagets kunder har åsamkats skada.
 
Bolaget arbetar med en incidentrapport över händelsen och kommer att offentliggöra den publikt på vår hemsida.

För ytterligare information kontakta:

Jörgen Eriksson, vd, QuickBit eu AB (publ), jorgen.eriksson@quickbit.eu, +46-70-681 2777

QuickBit är ett svenskt fintechbolag som utvecklar tekniklösningar för kryptovalutor och blockchain för den globala marknaden. QuickBit ger sina kunder möjlighet att använda kryptovaluta för snabb, enkel och säker e-handel och erbjuder e-handlare blockchain-säkrade lösningar. QuickBit eu AB (publ) har sitt säte i Stockholm och är moderbolag till QuickBit Limited, ett helägt, operativt dotterbolag i Gibraltar.

Denna information är sådan information som QuickBit eu AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 juli 2019.