Nytt datum för publicering av delårsrapport för första kvartalet 2020/2021

Delårsrapporten för första kvartalet räkenskapsåret 2020/2021 skulle offentliggjorts kl. 08.00 onsdagen den 11 november 2020. Nytt datum för offentliggörande av delårsrapporten är 18 november kl. 08.00.

Bakgrunden till det förändrade datumet är den betydande komplexiteten i bolagets process avseende konvertering till redovisningsstandarden International Financial Reporting Standards (IFRS). Komplexiteten avser i huvudsak avstämningar av balansposter. Byte av redovisningsstandarden har inte medfört några väsentliga effekter på nettoomsättning, rörelseresultat eller kassaflöde.

Delårsrapporten för första kvartalet 2020/2021 kommer att presenteras vid telefonkonferens onsdagen den 18 november kl. 09:30. Inbjudan till telefonkonferens kommer att offentliggöras inom kort.

För ytterligare information kontakta:
Serod Nasrat, VD, Quickbit eu AB (publ)
serod@quickbit.com
+46 73 157 63 33

————————————

Quickbit är ett svenskt fintechbolag som grundades 2016 med målet att fler människor och företag ska använda kryptovaluta i sin vardag. Idag erbjuder Quickbit lösningar för e-handlare att ta betalt i kryptovaluta och kommer framöver även att lansera lösningar för människor att enkelt kunna använda kryptovaluta i sin vardag. Våra drygt 40 medarbetare finns på fyra ställen – Stockholm, Gibraltar, Tallinn och Lahore i Pakistan. Quickbit är sedan juli 2019 noterat på NGM Nordic SME. Läs mer på https://quickbit.com

Denna information är sådan information som Quickbit eu AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 november 2020 klockan 21.50.

Release