Påminnelse om utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1

Utnyttjandeperioden för Quickbits teckningsoptioner av serie TO 1 inleds idag och löper till och med den 31 december 2020. Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 1 på NGM Nordic SME är den 29 december 2020. Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 1 äger rätt att för varje teckningsoption teckna en ny aktie i Quickbit till en kurs om 3,20 SEK per aktie.

Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1 kan äga rum fram till och med den 31 december 2020 och detta ska ske genom samtidig kontant betalning senast klockan 23.59 den 31 december 2020.

För de innehavare av teckningsoptioner serie TO 1 som anmäler och betalar under teckningsperioden kommer omvandling av interimsaktier till aktier att ske omkring den 21 januari 2021.

Om samtliga teckningsoptioner av serie TO 1 utnyttjas, nyemitteras 20 859 125 aktier och Quickbit tillförs cirka 66,7 Mkr före emissionskostnader.

Notera att teckningsoptioner av serie TO 1 förfaller värdelösa om innehavaren ej aktivt tecknar aktier senast den 31 december 2020, alternativt säljer sina teckningsoptioner senast den 29 december 2020.

Teaser, fullständiga villkor samt anmälningssedel finns tillgängliga för nedladdning på Quickbits (https://investor.quickbit.com/sv/aktiekurs/teckningsoptioner/) och Nordic Issuings (https://nordic-issuing.se) respektive hemsidor. Vid eventuella frågor avseende teckningsoptioner av serie TO1, vänligen kontakta Nordic Issuing eller Quickbit. Nordic Issuing agerar emissionsinstitut åt Quickbit i samband med nyttjandet av teckningsoptioner serie TO1.

 

För ytterligare information kontakta:
P-A Nyman, Head of Investor Relations, Quickbit eu AB (publ)
pa@quickbit.com
+46 70 813 22 02

Nordic Issuing
+46 40 632 00 20
www.nordic-issuing.se

————————————

Quickbit är ett svenskt fintechbolag som grundades 2016 med målet att fler människor och företag ska använda kryptovaluta i sin vardag. Idag erbjuder Quickbit lösningar för e-handlare att ta betalt i kryptovaluta och kommer framöver även att lansera lösningar för människor att enkelt kunna använda kryptovaluta i sin vardag. Våra drygt 40 medarbetare finns på fyra ställen – Stockholm, Gibraltar, Tallinn och Lahore i Pakistan. Quickbit är sedan juli 2019 noterat på NGM Nordic SME. Läs mer på https://quickbit.com

Release