Preliminära intäkter och rörelseresultat för Quickbit under tredje kvartalet ‘22/23

Quickbit meddelar idag att verksamheten under det tredje kvartalet ‘22/23, januari till mars 2023, har påverkats av lägre intäkter än förväntat. Quickbit ser inte nedgången i omsättning som bestående, men det påverkar kvartalets rörelseresultat och EBITDA negativt.

Det makroekonomiska omvärldsläget påverkar i dagsläget många företag, speciellt startups och techbolag. Quickbit påverkas också av omvärldsläget genom att befintliga flöden och aktiviteten hos merchants minskar, vilket har haft en negativ effekt på kvartalets omsättning inom Affiliate-verksamheten. Utöver minskade intäkter i befintlig verksamhet har de produktplattformar som Quickbit förvärvat i augusti 2022 inte levererat i den omfattning som de förväntades göra. Det har lett till ökade kostnader och stora förseningar i implementeringen vilket i sin tur har påverkat Quickbits förväntade intäkter från dessa produkter. Att intäkterna är lägre än väntat under det tredje kvartalet ‘22/23 påverkar även kvartalets rörelseresultat och EBITDA negativt, men nedgången förväntas inte vara bestående.

Quickbit har arbetat kontinuerligt med kostnadsbesparingar under en period och även infört ett kostnadsbesparingsprogram som kommer att pågå under 2023. En översyn av den legala strukturen har även initierats för att minska kostnaderna ytterligare och förenkla den organisatoriska strukturen. Quickbit ser att detta kommer att leda till en förbättrad EBITDA-marginal när effekterna av besparingarna införlivats samt att de nya produkterna är fullt ut implementerade och börjar generera intäkter. 

”Vi behöver skifta tillbaka fokus till vår Affiliate-verksamhet för att återigen bygga upp vår kassaposition. Samtidigt jobbar vi vidare med våra förvärvade produktplattformar för att säkerställa att de uppfyller nödvändig kvalitet”, säger Daniel Sonesson, Interim VD i Quickbit och fortsätter: 

“På kostnadssidan har vi även inlett ett omfattande kostnadsbesparingsprogram med personalreduceringar och där vi har minskat operativa kostnader såsom kontorshyra och licenskostnader. Vi omförhandlar också flera viktiga avtal och ser över den legala strukturen, vilket så småningom kommer att bidra ytterligare till en lägre kostnadsmassa.”

Quickbit räknar med att nettoomsättningen för perioden januari till mars 2023 kommer att landa i intervallet 50 till 60 mEUR och estimerar att rörelseresultatet kommer att vara svagt negativt under kvartalet. Uppskattningarna är preliminära och oreviderade, slutliga siffror för nettoomsättning och rörelseresultat kommer att presenteras den 26 april 2023 i delårsrapporten för det tredje kvartalet ‘22/23. 

För ytterligare information kontakta:

Daniel Sonesson, Interim VD

+ 46 73 530 30 25
ir@quickbit.com 

Denna information är sådan information som Quickbit eu AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 15 mars 2023 klockan 11.00 (CET).

————————————

Quickbit är ett svenskt fintechbolag som grundades 2016 med målet att förenkla för fler människor och företag att använda kryptovaluta i sin vardag. Idag erbjuder Quickbit säkra och användarvänliga produkter för såväl e-handlare som kunder. Med hittills över €1 miljard i transaktioner genomförda på blockchain, har Quickbit redan möjliggjort och stärkt användningen av kryptovalutor för individer runt om i världen. Quickbit är sedan juli 2019 noterat på NGM Nordic SME. För mer information, besök www.quickbit.com