Quickbit avbryter processen för notering på NGM Main Regulated

I december 2020 meddelade Quickbit eu AB (publ) att bolaget inlett en process för att förbereda ett byte av handelsplats från NGM Nordic SME till NGM Main Regulated Equity. Styrelsen i Quickbit har idag beslutat att avbryta dessa förberedelser.

Efter att beslutet om ett byte av handelsplats till NGM Main Regulated Equity under sommaren 2021 fattades i december 2020, tillträdde i maj 2021 en ny styrelse. Den nytillträdda styrelsen har beslutat att avbryta processen. En ambition att byta till en reglerad handelsplats kvarstår och arbete fortgår för att säkerställa och kvalitetssäkra bolagets interna processer.

 

För ytterligare information kontakta:
Mikael Karlsson, Styrelseordförande
E-post: Mikael.karlsson@quickbit.com

————————————

Quickbit är ett svenskt fintechbolag som grundades 2016 med målet att fler människor och företag ska använda kryptovaluta i sin vardag. Idag erbjuder Quickbit lösningar för e-handlare att ta betalt i kryptovaluta och kommer framöver även att lansera lösningar för människor att enkelt kunna använda kryptovaluta i sin vardag. Våra 50 medarbetare finns på fyra ställen – Stockholm, Gibraltar, Tallinn och Lahore i Pakistan. Quickbit är sedan juli 2019 noterat på NGM Nordic SME. Läs mer på www.quickbit.com

Denna information är sådan information som Quickbit eu AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 juni 2021, kl 13:30.

2021-06-18 Pressmeddelande avbryt NGM Ver2