Quickbit avslutar mentorsavtal med Eminova

Quickbit ingick i samband med noteringen på Nordic SME ett mentorsavtal med Eminova Fondkomission AB. I enlighet med Nordic SME:s regler ska bolag ha en mentor under de första två åren som bolaget är listat på Nordic SME. Då den enligt avtalet föreskrivna tvåårsperioden har löpt ut har Quickbit beslutat att avsluta mentorsavtalet med Eminova per den 22 september 2021.

För ytterligare information kontakta:

Hammad Abuiseifan, CEO, Quickbit eu AB (publ)
hammad@quickbit.com
+ 46 73 095 87 12

————————————

Quickbit är ett svenskt fintechbolag som grundades 2016 med målet att fler människor och företag ska använda kryptovaluta i sin vardag. Idag erbjuder Quickbit lösningar för e-handlare att ta betalt i kryptovaluta och lösningar för att människor att enkelt kunna använda kryptovaluta i sin vardag. Bolagets drygt 60 medarbetare finns på fyra ställen – Stockholm, Gibraltar, Tallinn och Lahore i Pakistan. Quickbit är sedan juli 2019 noterat på NGM Nordic SME. Läs mer på https://quickbit.com

Quickbit avslutar avtal med Éminova