QuickBit avslutar samarbetet med Northern Voucher Systems

QuickBit har tagit beslut att avsluta samarbetet med Northern Voucher Systems samt dess underleverantör som sedan QuickBit grundades varit bolagets huvudsakliga partners för inlösen av korttransaktioner. QuickBit kommer framöver att samarbeta med andra partners för inlösen av korttransaktioner, exempelvis det brittiska bolaget Decta Limited. Dessa förändringar gäller från och med den 31 augusti 2020. Detta innebär att QuickBit inte avsätter mer likvida medel till den rullande reserven från och med detta datum.

QuickBit eu AB har sedan bolaget grundades arbetat med ett flertal partners för inlösen av korttransaktioner. Den huvudsakliga partnern har sedan QuickBit grundades varit Northern Voucher Systems (NVS) och dess underleverantör. QuickBit har nu helt avslutat samarbetet med båda dessa aktörer och enligt överenskommelse med dessa anses avslutet ha skett den 31 augusti 2020.

En av de inlösenpartners som QuickBit arbetat med vid sidan av NVS är Decta Limited, ett brittiskt så kallat e-money institute som står under tillsyn av Financial Conduct Authority. Dectas verksamhet regleras även enligt lagen om Electronic Money Regulations 2011 (FRN: 900592). QuickBit kommer framöver att fördjupa samarbetet med Decta och enligt avtalet med Decta krävs inga löpande avsättningar av likvida medel som säkerhet för korttransaktioner.

De finansiella effekterna av dessa förändringarna inkluderar främst att QuickBit från och med 1 september 2020 inte längre gör några avsättningar av likvida medel till den så kallade rullande reserven. Detta innebär i sin tur ett förbättrat kassaflöde på all omsättning som genereras från och med den 1 september 2020. Den upparbetade rullande reserven som redovisas under balansposten Övriga Fordringar kommer successivt att återföras till QuickBit i sin helhet.

  • Precis som vi har kommunicerat sedan noteringen sommaren 2019 har QuickBit arbetat med ett flertal inlösenpartners. Vi har också kommunicerat att bolaget aldrig varit kritiskt beroende av en enskild samarbetspartner samt att alla våra samarbeten kontinuerligt konkurrensutsätts. Att vi nu väljer att avsluta samarbetet med NVS samt deras underleverantör och istället fokusera våra resurser till Decta och de andra partners vi har haft är ett bevis på just detta. QuickBit har nu nått en kritisk massa och kan uppvisa en gedigen historik som gör att vi kan erhålla avsevärt bättre villkor kring våra framtida transaktionsflöden. Vi har arbetat med Decta under en längre tid och jag känner mig mycket trygg med vårt samarbete. De åtgärder vi nu genomför var de sista pusselbitarna för att för en gångs skull permanent förbättra vårt kassaflöde. Jag är övertygad om att dessa åtgärder verkligen skapar aktieägarvärde på sikt, säger Serod Nasrat, vd QuickBit.

 

För ytterligare information kontakta:
Serod Nasrat, vd, QuickBit eu AB (publ)
serod@quickbit.eu
+46 73 157 63 33

————————————

QuickBit är ett svenskt fintechbolag som grundades 2016 med målet att fler människor och företag ska använda kryptovaluta i sin vardag. Idag erbjuder QuickBit lösningar för e-handlare att ta betalt i kryptovaluta och kommer framöver även att lansera lösningar för människor att enkelt kunna använda kryptovaluta i sin vardag. Våra drygt 40 medarbetare finns på fyra ställen – Stockholm, Gibraltar, Tallinn och Lahore i Pakistan. QuickBit är sedan juli 2019 noterat på NGM Nordic SME. Läs mer på https://quickbit.com samt https://investor.quickbit.com

Denna information är sådan information som QuickBit eu AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 september 2020 klockan 08.00.

Release