QuickBit breddar affärsmodellen – avsiktsförklaring om utgivning av VISA och Mastercard kort

QuickBit har ingått avsiktsförklaring med Intergiro om utgivning av fysiska och virtuella VISA och Mastercard kort. Avsiktsförklaringen är ett första steg i en process som beräknas vara slutförd under hösten 2020 och är en viktig del i att nå fler användare, bredda affärsmodellen och skapa fler intäktsströmmar. Den utökade affärsmodellen ger QuickBit tillgång till en avsevärt större marknad och därmed ökade möjligheter till en långsiktigt hållbar hög tillväxt.

En viktig del för QuickBits fortsatta framgångar ligger i att bredda affärsmodellen och skapa fler, av varandra, oberoende intäktsströmmar. Som tidigare kommunicerats arbetar QuickBit på att ta fram nya lösningar och produkter som tillåter QuickBits snabbt växande kundbas att enkelt använda kryptovaluta i sin vardag. Genom att underlätta användning av kryptovaluta kommer QuickBit att nå en avsevärt större marknad och fler kunder samt bidra till ökad användning av kryptovalutor.

QuickBit har nu ingått en avsiktsförklaring och ett strategiskt samarbete med Intergiro International Stockholm AB om kortutgivning. Intergiro är ett svenskt fintechbolag med tillstånd från Finansinspektionen att ge ut elektroniska pengar. De tillhandahåller även betaltjänster inklusive utgivning av VISA och Mastercard kort. Avsiktsförklaringen är det första steget i processen att QuickBit under hösten 2020 kommer att lansera fysiska och virtuella VISA och Mastercard kort.

” Jag är mycket glad och nöjd att QuickBit nu ingått en avsiktsförklaring om att lansera fysiska och virtuella VISA och Mastercard kort. Idag är den vardagliga användningen av kryptovalutor låg och det här är ett viktigt steg för att nå vår ambition att bli den aktör som är marknadsledande i att integrera användandet av kryptovalutor i vardagsekonomin. Idag accepteras VISA och Mastercard av över 100 miljoner köpställen globalt, vilket innebär att potentialen för QuickBits kunder att betala med kryptovaluta runt om i hela världen är mycket stor. Lanseringen av VISA och Mastercard kort innebär en enorm tillväxtmöjlighet för QuickBit under lång tid framöver.”, säger Serod Nasrat, vd QuickBit.

För ytterligare information kontakta:

Serod Nasrat, VD, QuickBit eu AB (publ), serod@quickbit.eu, +46 73 157 63 33.

QuickBit är ett svenskt fintechbolag som utvecklar tekniklösningar för kryptovalutor och blockchain för den globala marknaden. QuickBit ger sina kunder möjlighet att använda kryptovaluta för snabb, enkel och säker e-handel och erbjuder e-handlare blockchain-säkrade lösningar. QuickBit eu AB (publ) har sitt säte i Stockholm och är moderbolag till QuickBit Limited, ett helägt, operativt dotterbolag i Gibraltar.

Denna information är sådan information som QuickBit eu AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 oktober 2019 klockan 08.00.

Release