QuickBit eu AB offentliggör årsredovisningen för räkenskapsåret 2018/2019

QuickBit eu AB offentliggör idag årsredovisningen för räkenskapsåret 2018/2019. Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida https://investor.quickbit.com.

En svensk version av årsredovisningen bifogas detta pressmeddelande.

För ytterligare information kontakta:

Serod Nasrat, VD, QuickBit eu AB (publ)

serod@quickbit.eu

+46 73 157 63 33

QuickBit är ett svenskt fintechbolag som utvecklar tekniklösningar för kryptovalutor och blockchain för den globala marknaden. QuickBit ger sina kunder möjlighet att använda kryptovaluta för snabb, enkel och säker e-handel och erbjuder e-handlare blockchain-säkrade lösningar. QuickBit eu AB (publ) har sitt säte i Stockholm och är moderbolag till QuickBit Limited, ett helägt, operativt dotterbolag i Gibraltar.

Denna information är sådan information som QuickBit eu AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 november 2019 klockan 22.00.

Årsredovisning 2018/2019