QuickBit förändrar bolagsledningen

QuickBit tillsätter fyra nya funktioner i bolagsledningen. Samtidigt lämnar koncernchef Jörgen Eriksson sin tjänst på egen begäran. Samtliga förändringar träder i kraft den 1 mars 2020 och görs mot bakgrund av att etablera en bredare ledning med tydlig spetskompetens inom varje funktion för att ännu tydligare kunna ta till vara på framtida möjligheter.

QuickBit förstärker bolagsledningen i syfte att ännu bättre ta tillvara på framtida tillväxtmöjligheter. Under de senaste kvartalen har QuickBit uppvisat en stark tillväxt och har samtidigt nyligen förvärvat ett bolag. Det innebär att QuickBit står inför en period där intern effektivitet och tydliga arbetsprocesser blir avgörande framgångsfaktorer för att inte bara fortsätta, utan även accelerera, denna tillväxt. En förstärkt ledning med tydlig spetskompetens inom varje funktion medför att QuickBit på ett snabbare sätt kan kapitalisera på dessa framtida möjligheter.

Bolagsledningen förstärks med Simon Afeworki, Head of Finance, Minou Britmer, Head of Accounting samt Ejub Bicic, Chief Product Officer (CPO). Ejub Bicic innehar även rollen som tillförordnad Chief Technology Officer (CTO) vid sidan av sitt ordinarie uppdrag som Chief Product Officer. Processen att rekrytera en permanent CTO och medlem av bolagsledningen har påbörjats. Samtliga förändringar träder i kraft per den 1 mars 2020.

– Nu när vi tar nästa steg på vår framgångsrika resa sätter vi också ledarskapet för framtiden på plats. Den förstärkning som vi nu gör av bolagsledningen med funktioner som produkt, teknik, finans och ekonomi ger oss ökade möjligheter att ännu snabbare och tydligare kapitalisera på de enorma möjligheter som vi har. Som kommunicerades i delårsrapporten för andra kvartalet är jag i slutfasen av en grundlig genomgång av bolaget för att kunna formulera en tydlig inriktning för framtiden. Att sätta en ny bolagsledning på plats är en mindre, men väldigt viktig, del av detta arbete. Nästa steg blir att slutföra och kommunicera den övergripande strategiska inriktningen, säger Serod Nasrat, vd QuickBit.

I samband med att förändringen av bolagsledningen träder i kraft kommer nuvarande koncernchef Jörgen Eriksson att lämna sin post på egen begäran. Jörgen Erikssons sista anställningsdag är 29 februari 2020.

– Jag vill tacka Jörgen för hans tid på QuickBit. Han har varit en viktig del i det team som på mycket kort tid tog QuickBit från en nystartad utmanare till ett börsnoterat bolag med en stark tillväxt och hög lönsamhet. Allt inom loppet av minde än två år. Jag önskar Jörgen lycka till i framtida utmaningar, säger styrelsens ordförande Sven Hattenhauer.

Från den 1 mars består den nya bolagsledningen därmed av:

  • Serod Nasrat, vd
  • Simon Afeworki, Head of Finance
  • Minou Britmer, Head of Accounting
  • Ejub Bicic, Chief Product Officer (CPO), tillförordnad CTO

Kort om de nya medlemmarna av bolagsledningen:

Simon Afeworki är Head of Finance för QuickBit, en position han haft sedan han anställdes på QuickBit i november 2019. Innan QuickBit arbetade Simon nio år på SEB med finansiering och marknads- samt bolagsanalys av nordiska börsnoterade och privatägda Large Cap, Mid Cap samt fastighetsbolag. Simon har en Bachelor of Science inom Finance and Accounting från State University of New York at Albany.

Minou Britmer arbetar som Head Of Accounting för QuickBit, en position hon haft sedan juni 2019 då hon anställdes på QuickBit. Innan QuickBit arbetade Minou under 7 år som senior redovisningskonsult på bland annat Åhnberg & Partners samt Addera Mera. Hon har en utbildning inom Redovisning från Göteborgs högskola samt specialistutbildningar inom nationell- och internationell skatt samt koncernredovisning.

Ejub Bicic är Chief Product Officer (CPO) samt innehar positionen som tillförordnad CTO. Han anställdes på QuickBit 2019. Innan QuickBit arbetade Ejub 4 år som produktägare och UX-designer på Expressen med att leda utvecklingen av företagets appar. Dessförinnan har Ejub arbetat 3 år inom fintech branschen med mobila betalningar på företaget Seamless Payments.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Serod Nasrat, VD, QuickBit eu AB (publ)

serod@quickbit.eu

+46 72 157 63 33

 

Sven Hattenhauer, styrelseordförande QuickBit

sven@quickbit.eu

+46 72 303 71 00

QuickBit är ett svenskt fintechbolag som utvecklar tekniklösningar för kryptovalutor och blockchain för den globala marknaden. QuickBit ger sina kunder möjlighet att använda kryptovaluta för snabb, enkel och säker e-handel och erbjuder e-handlare blockchain-säkrade lösningar. QuickBit eu AB (publ) har sitt säte i Stockholm och är moderbolag till QuickBit Limited, ett helägt, operativt dotterbolag i Gibraltar.

Denna information är sådan information som QuickBit eu AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2020 klockan 08.00.

Release