Quickbit förvärvar Balder Solutions AS

Quickbit har förvärvat 100 procent av aktierna i det norska bolaget Balder Solutions AS (”Balder”). Genom förvärvet erhåller Quickbit de nödvändiga registreringar som krävs för en kommande lansering av Quickbit App och Quickbit Card i Norge, som utgör nästa steg i Quickbits expansionsfas. Köpeskillingen uppgår till 2,5 MNOK och finansieras i sin helhet med egen kassa. 

"Som vi kommunicerat tidigare avser vi att lansera Quickbit App och Quickbit Card i Norge efter att lansering skett i Sverige. Norge är en marknad med stor potential för oss. Med förvärvet av Balder tar vi ett steg närmare lansering av Quickbit App och Quickbit Card till den norska konsumentmarknaden, som utgör nästa steg i Quickbits expansionsfas", säger Serod Nasrat, VD.

Köpeskillingen uppgår till NOK 2,5 miljoner och finansieras med med egen kassa vid tillträdet. Tillträde beräknas ske under det andra kvartalet i Quickbits brutna räkenskapsår 2021/2022. Balders huvudsakliga tillgångar vid tillträdet består av en registrering som ”Virtual currency service provider” hos Finanstilsynet (norska finansinspektionen).

Transaktionen i sammandrag

  • Quickbit har ingått avtal om att förvärva 100 procent av Balder.
  • Säljare är BitGate AS, som innehar samtliga aktier och röster i Balder.
  • Tillträde till förvärvet beräknas ske under det andra kvartalet i Quickbits brutna räkenskapsår 2021/2022.

Om Balder Solutions AS

  • Balder Solutions AS är ett norskt aktiebolag baserat i Oslo.
  • Per den 19 juli 2021 har Balder Solutions AS inga medarbetare.
  • Balder hade under det senaste räkenskapsåret en omsätting om cirka 1 MNOK.

För ytterligare information kontakta:

Serod Nasrat, VD, Quickbit eu AB (publ)
serod@quickbit.com
+46 73 157 63 33

————————————

Quickbit är ett svenskt fintechbolag som grundades 2016 med målet att fler människor och företag ska använda kryptovaluta i sin vardag. Idag erbjuder Quickbit lösningar för e-handlare att ta betalt i kryptovaluta och kommer framöver även att lansera lösningar för människor att enkelt kunna använda kryptovaluta i sin vardag. Bolagets drygt 60 medarbetare finns på fyra ställen – Stockholm, Gibraltar, Tallinn och Lahore i Pakistan. Quickbit är sedan juli 2019 noterat på NGM Nordic SME. Läs mer på https://quickbit.com

 

Denna information är sådan information som Quickbit eu AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 juli 2021 klockan 09:30.

2021-07-19 Quickbit förvärvar Balder