Quickbit förvärvar DCS

Quickbit förvärvar Digital Currency Services B.V. (”DCS”) med varumärket happycoins.com. Förvärvet sker genom att utnyttja den köpoption som Quickbit erhöll den 22 januari 2020. Köpeskillingen uppgår till 400 000 EUR och finansieras i sin helhet av befintliga likvida medel. Genom förvärvet av DCS får Quickbit en stark marknadsposition i Nederländerna och i förlängningen en plattform att fortsätta växa in i nya marknader inom EU.

Quickbit förvärvar 100 procent av det nederländska bolaget Digital Currency Services B.V. (”DCS”). Förvärvet sker genom utnyttjande av den köpoption Quickbit erhöll den 22 januari 2020. Köpeskillingen uppgår till 400 000 EUR och finansieras i sin helhet genom befintliga likvida medel. Köpeskillingen erläggs genom tre delbetalningar – 50 000 EUR betalas vid tillträdet, 175 000 EUR betalas senast 31 mars 2021 samt 175 000 EUR betalas senast 30 september 2021. Förvärvet är villkorat av att Quickbit genomgår en godkänd ägarprövning av Nederländska Riksbanken. Genom förvärvet av DCS får Quickbit en stark position på den nederländska marknaden. Dessutom kan Quickbit i förlängningen få exponering mot fler marknader inom kontinentala Europa genom att få tillgång till olika nationella system för direktbetalning vid köp av kryptovaluta genom happycoins.com.

DCS huvudsakliga tillgångar består av befintlig infrastruktur och tillgång till direktbetalningsmetoderna iDEAL, Sofort, Klarna, Giropay, MyBank, Sepa och Bancontact, som är de dominerande sätten att genomföra direktbetalningar i ett flertal länder inom EU. DCS har även, som en av totalt 14 aktörer, erhållit det regulatoriska tillståndet av Nederländska Riksbanken att köpa och sälja kryptovaluta i Nederländerna.

  • Ett förvärv av DCS ger Quickbit starka möjligheter att ytterligare öka vår omsättningstillväxt på ett lönsamt sätt genom att etablera en stark marknadsposition i Nederländerna och i förlängningen en plattform att fortsätta växa in i nya marknader inom EU. Då förvärvet sker genom att vi väljer att utnyttja den köpoption vi fick i början av året görs förvärvet med en låg och kontrollerad risknivå. Vi har haft lång tid på oss att utvärdera de olika fördelarna med ett förvärv av DCS. Logiken att växa genom förvärv som komplement till organisk tillväxt är självklar och värdeskapande för Quickbits aktieägare, säger Mathias Jonsson van Huuksloot, styrelseordförande Quickbit.

Logiken bakom förvärvet av DCS

  • Quickbits kompetens och erfarenhet inom affiliatebaserad marknadsföring kombinerat med DCS plattform för direktbetalningar ger goda möjligheter att generera ökad tillväxt och lönsamhet genom transaktionsflöden som inte binder något kapital.
  • Stark position på den nederländska marknaden och i förlängningen en möjlighet att nå fler marknader inom EU.
  • Förvärv av strategiskt viktiga tillgångar i form av befintlig infrastruktur och direktbetalningsmetoderna iDEAL och Sofort. Ett förvärv av DCS ger därmed möjlighet för Quickbit att genomföra transaktioner med kryptovaluta genom direktbetalning hos alla e-handelsaktörer i Nederländerna som är anslutna till iDEAL och Sofort.

Värdeskapande för aktieägarna och finansiell inverkan
Förvärvet av DCS förväntas resultera i betydande fördelar för Quickbit, inklusive betydande aktieägarvärde. Det ökade aktieägarvärdet uppnås i huvudsak genom stark omsättningstillväxt och ökad lönsamhet. De initiala positiva finansiella effekterna för Quickbit förväntas uppnås redan inom sex månader från det att förvärvet av DCS genomförts. Det finns dessutom potential för ytterligare positiva finansiella synergier genom att förvärvet innebär en starkare etablering inom Europa genom direktbetalningar utan någon kapitalbindning. I samband med utnyttjande av optionen för förvärv av DCS uppstår inga ytterligare förvärvskostnader.

Om Digital Currency Services B.V.

  • Digital Currency Services B.V. (”DCS”), grundat 2013, är ett nederländskt aktiebolag baserat i Utrecht.
  • DCS ägs till 100 procent av Quantoz N.V, som sedan 2017 är en underleverantör till Quickbit.
  • DCS har via handelsplatsen Happy Coins en befintlig infrastruktur och tillgång till direktbetalningsmetoderna iDEAL och Sofort med flera. iDEAL är det dominerande sättet att genomföra direktbetalningar i Nederländerna.
  • DCS har även en ytterligare strategisk tillgång i form av en tekniskt helt utvecklad handelsplats för kryptovalutor. Denna handelsplats har idag namnet Happy Coins och har en fullt fungerande verksamhet med samtliga regulatoriska funktioner på plats som krävs för denna typ av verksamhet.
  • Handelsplatsen happycoins.com har uteslutande fungerat som en testmiljö för Quantoz, vilket bland annat inneburit att ingen marknadsföring har skett för att driva trafik och transaktionsflöden till Happy Coins. Detta förklarar i sin tur att verksamheten uppvisat låg omsättning och lönsamhet.
  • Räkenskapsåret 2019 omsatte DCS cirka 111 000 EUR med ett negativt rörelseresultat om cirka 5 500 EUR.

För ytterligare information kontakta:
Mathias Jonsson van Huuksloot, styrelsens ordförande, Quickbit eu AB (publ)
mathias@bulletcapital.ch
+31 629 190 065

————————————

Quickbit är ett svenskt fintechbolag som grundades 2016 med målet att fler människor och företag ska använda kryptovaluta i sin vardag. Idag erbjuder Quickbit lösningar för e-handlare att ta betalt i kryptovaluta och kommer framöver även att lansera lösningar för människor att enkelt kunna använda kryptovaluta i sin vardag. Våra drygt 40 medarbetare finns på fyra ställen – Stockholm, Gibraltar, Tallinn och Lahore i Pakistan. Quickbit är sedan juli 2019 noterat på NGM Nordic SME. Läs mer på https://quickbit.com

Denna information är sådan information som Quickbit eu AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 december 2020 klockan 10:35.

Release