Quickbit fullföljer inte förvärvet av Digital Currency Services B.V

Quickbit eu AB (publ) (”Quickbit”) offentliggjorde den 22 januari 2020 att Quickbit erhållit en option att förvärva samtliga aktier i det nederländska bolaget Digital Currency Services B.V. (”DCS”) från DCS:s aktieägare, Quantoz N.V. Den 22 december 2020 offentliggjorde Quickbit att bolaget avser att utnyttja optionen och därmed genomföra förvärvet. Quickbit har nu överenskommit med säljaren av DCS att inte fullfölja förvärvet. Motivet är att kostnaden för Quickbit att på egen hand söka nödvändiga tillstånd i Nederländerna väsentligen understiger den tilltänkta köpeskillingen om 400 000 EUR. Vidare har Quickbit idag möjlighet att genomföra transaktioner med kryptovaluta genom direktbetalningsmetoderna iDEAL och Sofort via integreringen mot betalplattformen Payment IQ. Köpeskillingen kommer ej att erläggas och inga nya kostnader uppstår för Quickbit i samband med att förvärvet inte fullföljs.

Den 22 december 2020 kommunicerades att Quickbit skulle förvärva samtliga aktier i DCS genom utnyttjande av den köpoption som Quickbit erhöll den 22 januari 2020. Quickbit har nu tagit beslut att inte fullfölja förvärvet. Beslutet tas mot bakgrund av att en överenskommelse har nåtts med säljaren av DCS, Quantoz N.V. Överenskommelsen innebär att förvärvsprocessen avbryts omedelbart och köpeskillingen om 400 000 EUR inte utbetalas. Inga övriga nya kostnader belastar Quickbit i samband med den avbrutna förvärvsprocessen.

Motivet till beslutet att avbryta förvärvsprocessen är att kostnaden för Quickbit att på egen hand söka nödvändiga tillstånd i Nederländerna väsentligen understiger 400 000 EUR. Quickbit har dessutom tillgång till direktbetalningsmetoderna iDEAL och Sofort genom integreringen mot betalplattformen Payment IQ. Detta medför att Quickbit kan genomföra transaktioner med kryptovaluta genom direktbetalning hos alla e-handelsaktörer i Nederländerna som är anslutna till iDEAL och Sofort. Sammantaget innebär dessa två faktorer att värdet för Quickbit att förvärva DCS idag är väsentligt lägre än tidigare.

– Att avbryta förvärvet av DCS är det rätta beslutet för Quickbit och jag är glad att den goda dialogen med säljaren Quantoz N.V. har lett till att vi slutligen enats om att avbryta processen utan kostnader. För Quickbits del har vi i praktiken redan tillgång till båda direktbetalningsmetoderna iDEAL och Sofort. Vi ser en fortsatt oförändrat stor potential i den holländska marknaden och Quickbit kan nu kapitalisera på denna marknadspotential på ett både snabbare och billigare sätt, dels genom vår befintliga integration mot Payment IQ och dels i ett senare skede genom att göra en egen ansökan, säger Serod Nasrat, vd Quickbit.

För ytterligare information kontakta:
Serod Nasrat, VD, Quickbit eu AB (publ)
serod@quickbit.com
+46 73 157 63 33
 

————————————

Quickbit är ett svenskt fintechbolag som grundades 2016 med målet att fler människor och företag ska använda kryptovaluta i sin vardag. Idag erbjuder Quickbit lösningar för e-handlare att ta betalt i kryptovaluta och kommer framöver även att lansera lösningar för människor att enkelt kunna använda kryptovaluta i sin vardag. Våra drygt 40 medarbetare finns på fyra ställen – Stockholm, Gibraltar, Tallinn och Lahore i Pakistan. Quickbit är sedan juli 2019 noterat på NGM Nordic SME. Läs mer på https://quickbit.com

Denna information är sådan information som Quickbit eu AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 april 2021 klockan 08.21.

Pressrelease DCS