QuickBit genomför den första OTC-transaktionen

Genom den nya OTC-tjänsten har QuickBit genomfört den första transaktionen för kunds räkning. OTC-tjänsten är en skräddarsydd tjänst som riktar sig till mer komplexa kunder som institutioner och juridiska personer. Tjänsten bygger på en personlig kontakt, hög servicenivå samt kostnadseffektiv exekvering av större transaktioner.

QuickBit har sedan en tid tillbaka etablerat en exklusiv OTC-tjänst för kunder som genomför större köp och försäljningar av kryptovaluta. OTC-tjänsten (over-the-counter) innebär att QuickBit erbjuder kunder en skräddarsydd tjänst som bygger på en personlig kontakt, hög servicenivå samt kostnadseffektiv exekvering av större transaktioner. Tjänsten riktar sig i huvudsak mot institutioner och juridiska personer som genomför transaktioner som sammantaget överstiger €1 000 000 per år.

Antalet kunder som genomför stora transaktioner ökar och därmed efterfrågan på tjänster som erbjuder en hög servicenivå i kombination med en personlig kontakt samt en snabb och kostnadseffektiv exekvering av transaktioner. Som en ledande aktör kan QuickBit erbjuda kunder tillgång till ett stort antal handelsplatser för kryptovaluta, vilket säkerställer tillgång till likviditet. Detta medför att större transaktioner kan göras väldigt kostnadseffektivt.

  • Jag är mycket nöjd att vi har hjälpt vår första kund att genomföra en OTC-transaktion. Att det efterfrågas skräddarsydda tjänster av mer professionella aktörer är för mig ett bevis på att acceptansen för, och användningen av, kryptovaluta successivt ökar. För den här professionella kundgruppen tillför definitivt vår nischade tjänst ett värde och jag är övertygad om att vi kommer att se en ökad efterfrågan framöver, säger Serod Nasrat, vd QuickBit.

För de kunder som är intresserade av denna tjänst, kontakta QuickBit på otc@quickbit.eu. Tjänsten riktar sig till kunder som befinner sig i regioner där kryptovaluta är tillåtet.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
P-A Nyman, Head of Investor Relations and Communications, QuickBit eu AB (publ)
pa@quickbit.eu
+46 70 813 22 02 

————————————

QuickBit är ett svenskt fintechbolag som utvecklar tekniklösningar för kryptovalutor och blockchain för den globala marknaden. QuickBit ger sina kunder möjlighet att använda kryptovaluta för snabb, enkel och säker e-handel och erbjuder e-handlare blockchain-säkrade lösningar. QuickBit eu AB (publ) har sitt säte i Stockholm och är moderbolag till QuickBit Limited, ett helägt, operativt dotterbolag i Gibraltar.

RELEASE