QuickBit ingår strategiskt avtal med Scrive kring digital identifiering och autentisering

QuickBit har ingått ett strategiskt avtal med Scrive som erbjuder lösningar för digital identifiering av kunder och autentisering av transaktioner. Avtalet ger QuickBit möjlighet att på ett kostnads- och resurseffektivt sätt expandera till nya geografiska marknader samtidigt som snabbheten och säkerheten att uppfylla krav på regelefterlevnad ökar. Avtalet omfattar initialt alla marknader i Norden samt Tyskland, Belgien och Nederländerna.

QuickBit har idag ingått ett strategiskt viktigt avtal med Scrive. Avtalet ger QuickBit tillgång till en effektivare process för digital identifiering av kunder och autentisering av transaktioner. Att integrera Scrives lösning i QuickBits tjänster innebär ett snabbare och säkrare sätt för QuickBit att uppfylla regelefterlevnadskrav vad gäller att motverka penningtvätt och uppfylla kraven kring kundkännedom (KYC). Via avtalet uppfylls även kraven från EU-förordningen eIDAS, vilken innebär att kunna erbjuda europeiska användare digital verifiering med deras respektive nationella identiteter.

Avtalet omfattar initialt marknaderna Sverige (Svenskt Bank ID), Norge (NO BankID) Danmark (Danskt NemID), Finland (FTN), Tyskland (Verimi), Belgien (BMID) samt Nederländerna (iDIN). På samtliga dessa marknader kommer snabbheten och enkelheten i registreringsprocessen för nya kunder öka väsentligen genom att med digital verifiering skapa betydligt färre steg i att nå full regelefterlevnad. Scrives närvaro på dessa marknader ger QuickBit en naturlig plattform för expansion till norra Europa.

Scrive är ett svenskt företag som är marknadsledande i Norden kring lösningar för elektronisk signering, digital identifiering av kunder och autentisering av transaktioner. Bolaget har kunder i över 30 länder, däribland iZettle, den norska banken DNB och biluthyraren Avis.

  • Jag är mycket nöjd att ha avtalet med Scrive på plats. Sättet hur den finansiella sektorn erbjuder kunder sina tjänster är i stor förändring. Genom att integrera en lösning för att verifiera kunder digitalt (eID) kommer QuickBit att ligga i framkant av denna utveckling. Integrationen av Scrives lösning minskar tiden det tar att uppnå full kundkännedom. QuickBit får också möjlighet att på ett kostnads- och resurseffektivt sätt expandera våra tjänster till fler kunder på nya geografiska marknader och därmed ta en betydande position på de marknader där eID erbjuds. Avtalet ger oss en naturlig plattform för expansion i norra Europa och allt eftersom Scrive expanderar till nya marknader kommer QuickBits lösningar att kunna erbjudas där, säger Serod Nasrat, vd QuickBit.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Serod Nasrat, VD, QuickBit eu AB (publ)

serod@quickbit.eu

+46 73 157 63 33

QuickBit är ett svenskt fintechbolag som utvecklar tekniklösningar för kryptovalutor och blockchain för den globala marknaden. QuickBit ger sina kunder möjlighet att använda kryptovaluta för snabb, enkel och säker e-handel och erbjuder e-handlare blockchain-säkrade lösningar. QuickBit eu AB (publ) har sitt säte i Stockholm och är moderbolag till QuickBit Limited, ett helägt, operativt dotterbolag i Gibraltar.

Denna information är sådan information som QuickBit eu AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 december 2019 klockan 08.30.

Release