Quickbit offentliggör delårsrapport för Q2 ‘22/23

Quickbit rapporterar en omsättning om 81,6 mEUR under Q2 ’22/23 där den stigande omsättningsvolymen i slutet av Q1 ’22/23 bibehölls. Bruttomarginalen uppgick till 4,2% i kvartalet. Efter lanseringen av Quickbit Checkout i december är fokus kommande månader på att färdigutveckla Quickbit Pay och att stegvis öka synligheten för Merchant-produkterna.

Andra kvartalet, oktober – december 2022 i sammandrag

 • Nettoomsättningen uppgick till 81,6 mEUR (88,2). 
 • Bruttoresultat uppgick till 3,4 mEUR (3,4) med en bruttomarginal på 4,2% (3,9%).
 • Justerad EBITDA uppgick till 0,8 mEUR (0,2). 
 • Rörelseresultatet uppgick till -1,1 mEUR (-0,6). 
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,01 EUR (-0,01).

 Halvåret, juli – december 2022 i sammandrag 

 • Nettoomsättningen uppgick till 149,7 mEUR (185,2). 
 • Bruttoresultat uppgick till 6,3 mEUR (7,0) med en bruttomarginal på 4,2% (3,8%).
 • Justerad EBITDA uppgick till 1,9 mEUR (0,6). 
 • Rörelseresultatet uppgick till -1,1 mEUR (-0,7). 
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,02 EUR (-0,02). 

Händelser under kvartalet

 • Quickbits valberedning föreslog nyval av fyra styrelseledamöter; Henrik Vilselius, Daniel Sonesson, Scott Wilson och Elena Kontou samt omval av Mikael Karlsson som styrelseordförande. Jan Frykhammar och Hammad Abuiseifan avböjde omval.
 • Quickbits konsumenterbjudande lanserades i Nederländerna som en del av den strategiska geografiska expansionen.
 • Quickbit meddelade förändringar i ledningsgruppen ledd av Anders Jonson Interim VD och Koncernchef med Martin Samuelsson som Head of Product, Sneha Patel som Head of Finance och Thomas Engdahl som Head of Tech.
 • Quickbit lanserade Quickbit Checkout, den första produkten inom Quickbits B2B-erbjudande Quickbit Merchant.

Händelser efter kvartalet

 • Jesper Sundström utnämns Head of Growth.
 • Johan Björklund, Cheif Legal & Compliance Officer lämnar Quickbit för att anta nya utmaningar. 

Vd har ordet

Hela organisationen har under de senaste månaderna varit fullt fokuserade på utvecklingen av bolagets nya produkter för att kunna lansera dem brett inom en snar framtid. Jag är stolt över det engagemang och arbete som har lagts ner för att lansera Quickbit Checkout, vilket vi som utlovat gjorde innan årsskiftet. Vi fortsätter att lägga ner den tid som behövs för att kunna lansera en högkvalitativ produkt i Quickbit Pay, för att därefter stegvis öka synligheten för våra banbrytande B2B-produkter.

Nettoomsättningen uppgick till strax under 82 mEUR i kvartalet och vi är nöjda över den procentuella ökningen om 20 % jämfört med föregående kvartal, driven av ökad aktivitet hos merchants. ADV uppgick till 0,9 mEUR och bruttomarginalen låg stabilt på 4,2 %. Vi har en motståndskraftig affärsmodell med vår Affiliate-produkt i spetsen, trots ett oroligt omvärldsläge som påverkar kryptobolag globalt. 

Samtidigt kämpar vi outtröttligt på med att utveckla kryptoprodukter som är användarvänliga och uppfyller vardagliga finansiella behov hos både B2B- och B2C kunder. Lanseringen av Quickbit Checkout i december var en viktig milstolpe för att bli konkurrenskraftiga inom våra B2B produkter. Quickbit Checkout utgör en universell betallösning för kryptovaluta som gör det möjligt för e-handlare att få betalt i en rad olika kryptovalutor. Vi har signat de första kunderna och den externa kommunikation kring produkten kommer att öka i takt med att vi ser mer gynnsamma marknadstendenser. 

Under testfasen av Quickbit Pay som pågått under hösten har vi beslutat att integrera en ytterligare en kapabilitet i produkten som låter konsumenter med externa kryptoplånböcker göra smidiga betalningar via Quickbit Pay. Vi ser att Quickbit Pay och Quickbit Checkout tillsammans kommer att fylla en viktig funktion i samhällets betalinfrastruktur framgent. 

Under kvartalet har vi även hunnit lansera vårt konsumenterbjudande bestående av Quickbit App, Quickbit Card och Earn Wallet i Nederländerna. Det är ett viktigt steg i fortsättningen av vår geografiska expansion. 

Vi välkomnar den kommande EU-regleringen MiCA (markets in Crypto Assets) och ser det som en god möjlighet för vidare expansion inom Europa framöver. 

Jag har under min tid här haft äran att tillsätta Quickbits nya ledningsgrupp som består av de nya medlemmarna Martin Samuelsson, Head of Product, Sneha Patel, Head of Finance, Thomas Engdahl, Head of Tech och Jesper Sundström, Head of Growth. 

I och med lanseringen av Quickbit Checkout och den stundande lanseringen av Quickbit Pay är vi närmare än någonsin att komma i mål med vårt ekosystem. Vi är övertygade att kryptovaluta kommer att spela en fundamental roll i framtidens finansiella tjänster. 

Anders Jonson

Interim VD och Koncernchef 

För ytterligare information kontakta:

Anders Jonson, Interim VD och Koncernchef

+ 46 73 316 80 28

ir@quickbit.com 

Denna information är sådan information som Quickbit eu AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 februari 2023 klockan 08.00.

————————————

Quickbit är ett svenskt fintechbolag, som grundades 2016 med målet att förenkla för fler människor och företag att använda kryptovaluta i sin vardag. Idag erbjuder Quickbit säkra och användarvänliga produkter för såväl e-handlare som kunder. Med hittills över €1 miljard i transaktioner genomförda på blockchain, har Quickbit redan möjliggjort och stärkt användningen av kryptovalutor för individer runt om i världen. Quickbit är sedan juli 2019 noterat på NGM Nordic SME. För mer information, besök www.quickbit.com

Quickbit Q2 2223 SE