Quickbit ställer in ordinarie bolagsstämma och kommer att kalla till ny stämma som hålls den 30 november 2020

Quickbit ställer in sin ordinarie bolagsstämma som skulle genomförts den 11 november 2020 mot bakgrund av att en översyn av nuvarande styrelses sammansättning genomförs. Bolaget kommer att kalla till ny ordinarie bolagsstämma som ska hållas den 30 november 2020.

Quickbit har genomfört ett flertal viktiga åtgärder för att skapa en stark plattform för fortsatt lönsam tillväxt. I syfte att skapa optimala förutsättningar att stödja bolaget i nästa fas av dess utveckling behöver nuvarande styrelse förstärkas. Mot bakgrund av detta senareläggs den ordinarie bolagsstämman.

 

För ytterligare information kontakta:
Sven Hattenhauer, styrelsens ordförande, Quickbit eu AB (publ)
sven@quickbit.com
+46 72 303 71 00

————————————

Quickbit är ett svenskt fintechbolag som grundades 2016 med målet att fler människor och företag ska använda kryptovaluta i sin vardag. Idag erbjuder Quickbit lösningar för e-handlare att ta betalt i kryptovaluta och kommer framöver även att lansera lösningar för människor att enkelt kunna använda kryptovaluta i sin vardag. Bolagets drygt 40 medarbetare finns på fyra ställen – Stockholm, Gibraltar, Tallinn och Lahore i Pakistan. Quickbits aktie är sedan juli 2019 noterat på NGM Nordic SME. Läs mer på https://quickbit.com

Denna information är sådan information som Quickbit eu AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 oktober 2020 klockan 08.25.

Release