QuickBit utökar bolagsledningen

QuickBit rekryterar Johan Björklund till rollen som Chief Compliance Officer. Johan Björklund kommer att ingå som permanent medlem av QuickBits bolagsledning. Förändringen trädde i kraft per den 1 juni 2020.

QuickBit förstärker bolagsledningen med den nya funktionen Chief Compliance Officer. Till rollen har Johan Björklund, 30 år, rekryterats. Johan kommer närmast från Telia Company där han också arbetat med compliancefrågor. Han kommer att ingå som en permanent medlem av QuickBits bolagsledning från och med 1 juni 2020 och ansvara för QuickBits arbete med compliancefrågor. I hans roll ingår även att utveckla compliancefunktionen, arbetsprocessser och rapportering.

– Först av allt är jag glad över att Johan är på plats. Rollen som chef över compliancefunktionen är en mycket viktig roll för oss. I sin roll som ansvarig för compliancefrågor kommer Johan att ge support i större strategiska frågor som rör regelefterlevnad för nya produkter allt eftersom de lanseras på nya marknader. Det regulatoriska landskapet inom kryptovaluta är i ständig utveckling med nya regleringar och striktare efterlevnadskrav. Därför är det extra viktigt med en person som Johan på plats när nya produkter och lösningar ska lanseras, säger Serod Nasrat, vd QuickBit.

Från den 1 juni består den nya bolagsledningen därmed av:

  • Serod Nasrat, vd
  • Simon Afeworki, Head of Finance
  • Minou Britmer, Head of Accounting
  • Ejub Bicic, Chief Product Officer (CPO), tillförordnad CTO
  • Johan Björklund, Chief Compliance Officer

Kort om Johan Björklund:

Johan Björklund är Chief Compliance Officer för QuickBit. Innan QuickBit arbetade Johan nästan två år på Telia Company med frågor relaterade till anti-korruption och Telia Companys förvärv av TV4 och MTV. Innan Telia Company var Johan på Klarna och American Express där han arbetade med compliancefrågor, fokuserade på betalningar och konsumentkrediter. Under tiden på Klarna var även Johan en del av lanseringen av Klarnas produkter i delar av Europa. Johan har en Master of Laws från Uppsala Univeristet.

För ytterligare information kontakta:
Serod Nasrat, VD, QuickBit eu AB (publ)
serod@quickbit.eu
+46 72 157 63 33

————————————

QuickBit är ett svenskt fintechbolag som grundades 2016 med målet att fler människor och företag ska använda kryptovaluta i sin vardag. Idag erbjuder QuickBit lösningar för e-handlare att ta betalt i kryptovaluta och kommer framöver även att lansera lösningar för människor att enkelt kunna använda kryptovaluta i sin vardag. Våra drygt 40 medarbetare finns på fyra ställen – Stockholm, Gibraltar, Tallinn och Lahore i Pakistan. QuickBit är sedan juli 2019 noterat på NGM Nordic SME. Läs mer på https://investor.quickbit.com

Denna information är sådan information som QuickBit eu AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 juni 2020 klockan 08.30.

Release