Stämningsansökan utreds gentemot Affärsvärlden samt digitala börsforum

Onsdagen den 4 september 2019 publicerade Affärsvärlden en artikel skriven av frilansjournalisten Per Agerman. Med anledning av de märkliga insinuationer samt provocerande spekulationer om QuickBits samarbetspartners, ägarbolag och investerare som förekommer i denna artikel har Advokatfirman MarLaw AB fått i uppdrag av QuickBit att utreda saken och vidta tillämpliga rättsliga åtgärder. Dessutom kommer även möjligheten att vidta rättsliga åtgärder mot anonyma nättroll och de olika börsforum där smutskastning, ryktesspridning och vidlyftiga spekulationer i syfte att manipulera aktiekurser förekommer dagligen, och det inte bara gällande QuickBit.

  • Sverige har troligen världens mest generösa utrymme för yttrandefrihet vilket är mycket bra och en väsentlig grundpelare i en sund demokrati. Dock kan de flesta goda ting missbrukas och så kan fallet vara just i detta ärende då det finns gränser för vad man får påstå om personer och bolag, speciellt när det gäller verksamheter som drivs seriöst på en hårt reglerad marknad. Det säger Daniel Tornberg, advokat och partner på Advokatfirman MarLaw som är specialister på medie- och marknadsrätt.
  • Vi anser att granskade journalistik fyller en viktig funktion samt önskar en öppen konstruktiv och positiv dialog med journalister och redaktioner. Men det finns gränser för vad som kan påstås även i journalistikens namn, konsekvenser av detta har vi ju redan fått se i tragiska fall som Benny Fredriksson och Fredrik Virtanen. Därför vill vi se hur långt det går att pröva vårt fall rent juridisk och det inte bara för vår egen verksamhets skull utan även så att andra bolag och befattningshavare kan få möjlighet till upprättelse om så behövs. Det säger Sven Hattenhauer, styrelseordförande för QuickBit och tillägger:
  • Tongången är emellanåt brutal och aggressiv på vissa onlinebaserade börsforum där folk ibland tycks kunna häva ur sig precis vad som helst. Men det blir fel när dessa troll kan påverka en börskurs genom sina fantasier och vilda spekulationer. Något som oftast drabbar den försiktige småspararen som blir stressad och väljer att sälja av sitt innehav i panik till en sämre börskurs på grund av ren ryktesspridning. Och detta oavsett om rykten startas i en tidningsartikel som saknar saklig grund eller av anonyma nättroll som på onlinebaserade forum agerar i syfte att skada eller manipulera en börskurs.

För mer information vänligen kontakta:

Sven Hattenhauer, styrelseordförande
QuickBit eu AB (publ)
e-post: sven.hattenhauer@quickbit.eu
Telefon +46 72 303 71 00

QuickBit är ett svenskt fintechbolag som utvecklar tekniklösningar för kryptovalutor och blockchain för den globala marknaden. QuickBit ger sina kunder möjlighet att använda kryptovaluta för snabb, enkel och säker e-handel och erbjuder e-handlare blockchain-säkrade lösningar. QuickBit eu AB (publ) har sitt säte i Stockholm och är moderbolag till QuickBit Limited, ett helägt, operativt dotterbolag i Gibraltar.

Release