Stark bruttomarginal och fortsatt omställning

Första kvartalet kännetecknas av en historiskt hög bruttomarginal men en lägre omsättning som är en effekt av medvetna strategiska vägval. Quickbit är för närvarande inne i en omställningsprocess som kommer att skapa en mer solid grund för att säkerställa fortsatt framtida lönsam omställningstillväxt. Omställningen inkluderar både finansiella och operationella aspekter.

Första kvartalet, 1 juli–30 september 2020 i sammandrag

  • Nettoomsättningen uppgick till 563,5 Mkr (982,9).
  • Rörelseresultatet uppgick till 9,2 Mkr (31,9).
  • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,11 kronor (0,44).
  • Styrelsen i Quickbit tog beslut om att byta redovisningsstandard från K3 till IFRS. Bytet trädde i kraft från och med första kvartalet i det brutna räkenskapsåret 2020/2021. Motiven till bytet är att bolaget ska uppfylla de krav på redovisningsstandard som en notering av bolagets aktie på en reglerad handelsplats kräver samt att öka jämförbarheten med andra noterade bolag som redan tillämpar IFRS.
  • Quickbit tog beslut att avsluta samarbetet med Northern Voucher Systems samt dess underleverantör. Quickbit kommer framöver att samarbeta med andra partners för inlösen av korttransaktioner, exempelvis det brittiska bolaget Decta Limited. Dessa förändringar gäller från och med den 31 augusti 2020 och innebär att Quickbit inte avsätter mer likvida medel till den rullande reserven från och med detta datum.

 

För ytterligare information kontakta:
Serod Nasrat, VD, Quickbit eu AB (publ)
serod@quickbit.com
+46 73 157 63 33

————————————

Quickbit är ett svenskt fintechbolag som grundades 2016 med målet att fler människor och företag ska använda kryptovaluta i sin vardag. Idag erbjuder Quickbit lösningar för e-handlare att ta betalt i kryptovaluta och kommer framöver även att lansera lösningar för människor att enkelt kunna använda kryptovaluta i sin vardag. Våra drygt 40 medarbetare finns på fyra ställen – Stockholm, Gibraltar, Tallinn och Lahore i Pakistan. Quickbit är sedan juli 2019 noterat på NGM Nordic SME. Läs mer på https://quickbit.com

Denna information är sådan information som Quickbit eu AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 november 2020 klockan 08.00.

Release