Större ägare i Quickbit avser att lösa in teckningsoptioner

Större ägare i Quickbit eu AB (publ) har lämnat avsiktsförklaringar om utnyttjande av sina respektive teckningsoptioner. Åtagandet innebär teckning av cirka 13,4 miljoner aktier till en inlösenkurs om 3,20 kronor, vilket motsvarar cirka 42,9 miljoner kronor. Därmed har drygt 64 procent av inlösen av teckningsoptioner serie TO 1 säkerställts.

Totalt har de större ägarna lämnat in avsiktsförklaringar uppgående till cirka 42,9 miljoner kronor. Detta innebär att drygt 64 procent av optionsinlösen är säkerställd på förhand. Avsiktsförklaringarna har inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande. Inlösenperioden för teckningsoptioner av serie TO 1 löper mellan den 1 – 31 december 2020.

Följande ägare har lämnat avsiktsförklaringar om teckning:

  • Front Ventures AB (publ), 3 127 100 teckningsoptioner, motsvarande 10 006 720 kronor
  • Coeli Wealth Management, 1 456 137 teckningsoptioner, motsvarande 4 659 638,40 kronor
  • Bullet Capital AG, 1 410 570 teckningsoptioner, motsvarande 4 513 824 kronor
  • SIX SIS AG 1 000 000 teckningsoptioner, motsvarande 3 200 000 kronor
  • FTCS Intressenter 788 450 teckningsoptioner, motsvarande 2 523 040 kronor

I tillägg till ovan större ägare har ytterligare ett antal ägare som totalt innehar 5 631 836 teckningsoptioner, motsvarande 18 021 875,20 kronor, meddelat deras avsikt att utnyttja dessa till förvärv av aktier.

Bullet Capital AG:s innehav i teckningsoptioner av serie TO 1 kommer, efter att dessa utnyttjats för förvärv av nya aktier, att överföras till Aurentum I LLP.

 

För ytterligare information kontakta:
Serod Nasrat, VD, Quickbit eu AB (publ)
serod@quickbit.com
+46 73 157 63 33
 

————————————

Quickbit är ett svenskt fintechbolag som grundades 2016 med målet att fler människor och företag ska använda kryptovaluta i sin vardag. Idag erbjuder Quickbit lösningar för e-handlare att ta betalt i kryptovaluta och kommer framöver även att lansera lösningar för människor att enkelt kunna använda kryptovaluta i sin vardag. Våra drygt 40 medarbetare finns på fyra ställen – Stockholm, Gibraltar, Tallinn och Lahore i Pakistan. Quickbit är sedan juli 2019 noterat på NGM Nordic SME. Läs mer på https://quickbit.com

Denna information är sådan information som Quickbit eu AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 december 2020 klockan 13.30.

Release