Styrelseledamot Johan Lund förvärvar aktier i QuickBit

Johan Lund, styrelseledamot i QuickBit, har den 21 februari förvärvat totalt 40 000 aktier i QuickBit.

Johan Lund, styrelseledamot i QuickBit, har den 21 februari 2020 förvärvat 40 000 aktier i QuickBit. Aktierna förvärvades till en genomsnittlig kurs om 11,55 kronor.

Johan Lund ägde före köpet 1 250 000 aktier samt 125 000 teckningsoptioner av serie 1 i QuickBit.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per-Anders Nyman, Investor Relations QuickBit eu AB (publ)
E-post: pa@quickbit.eu
Telefon: +46 708 13 22 02

————————————

QuickBit är ett svenskt fintechbolag som utvecklar tekniklösningar för kryptovalutor och blockchain för den globala marknaden. QuickBit ger sina kunder möjlighet att använda kryptovaluta för snabb, enkel och säker e-handel och erbjuder e-handlare blockchain-säkrade lösningar. QuickBit eu AB (publ) har sitt säte i Stockholm och är moderbolag till QuickBit Limited, ett helägt, operativt dotterbolag i Gibraltar.

RELASE