Styrelseledamot Lars Melander utökar innehavet i QuickBit

Lars Melander, styrelseledamot i QuickBit, har den 16 mars förvärvat totalt 40 000 aktier i QuickBit

Lars Melander, styrelseledamot i QuickBit, har den 16 mars 2020 förvärvat 40 000 aktier i QuickBit. Aktierna förvärvades till en genomsnittlig kurs om 6,88 kronor.

Lars Melander ägde före köpet 50 000 aktier i QuickBit och hans totala innehav uppgår nu till 90 000 aktier.

 

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per-Anders Nyman, Investor Relations QuickBit eu AB (publ)
E-post: pa@quickbit.eu
Telefon: +46 708 13 22 02

————————————

QuickBit är ett svenskt fintechbolag som utvecklar tekniklösningar för kryptovalutor och blockchain för den globala marknaden. QuickBit ger sina kunder möjlighet att använda kryptovaluta för snabb, enkel och säker e-handel och erbjuder e-handlare blockchain-säkrade lösningar. QuickBit eu AB (publ) har sitt säte i Stockholm och är moderbolag till QuickBit Limited, ett helägt, operativt dotterbolag i Gibraltar.

RELEASE