Uppdatering om dataincident

QuickBit har som tidigare meddelats utsatts för en dataincident. Incidenten var begränsad till ett dataflöde. Varken Bolaget eller dess kunder har åsamkats ekonomisk skada.

QuickBit har nyligen tagit i bruk ett tredjepartssystem för kompletterande säkerhetskontroll av kunder. I samband med att detta system har levererats så har det under några dagar funnits på en server som varit synlig utanför QuickBits brandvägg, och därmed åtkomlig för den som har rätt verktyg.
 
Under leveransperioden har en databas varit exponerad med information om namn, adress, e-mailadress samt trunkerade (ej kompletta) kortuppgifter för cirka 2% av QuickBits kunder.

•    Inga lösenord eller personnummer har exponerats. 
•    Inga kompletta konto- eller kreditkortsuppgifter har exponerats.
•    Ingen kryptovaluta eller nycklar för sådan har exponerats.
•    Inga finansiella transaktioner har berörts.
 
Våra centrala databaser med kunduppgifter och lösenord har EJ varit åtkomliga.

QuickBits tekniker har omedelbart vidtagit åtgärder för att säkerställa att samtliga servers skyddas bakom brandväggar, samt förhindra möjligheten till liknande incidenter. Vi vill betona att den data som varit åtkomlig ej kan användas för att skada vare sig Bolaget eller dess kunder. 

Datasäkerhet är att största vikt för QuickBit. Detta pressmeddelande skrivs utifrån en intern incidentrapport. Leverantören av tredjepartssystemet har involverats för att bedöma datasäkerheten samt hjälpa oss förstärka våra rutiner. Vi kommer att offentliggöra en publik version av incidentrapporten på vår hemsida inom kort.

För ytterligare information kontakta:

Jörgen Eriksson, vd, QuickBit eu AB (publ), jorgen.eriksson@quickbit.eu, +46-70-681 2777

QuickBit är ett svenskt fintechbolag som utvecklar tekniklösningar för kryptovalutor och blockchain för den globala marknaden. QuickBit ger sina kunder möjlighet att använda kryptovaluta för snabb, enkel och säker e-handel och erbjuder e-handlare blockchain-säkrade lösningar. QuickBit eu AB (publ) har sitt säte i Stockholm och är moderbolag till QuickBit Limited, ett helägt, operativt dotterbolag i Gibraltar.

 

Denna information är sådan information som QuickBit eu AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 juli 2019.