Quickbits finansiella rapporter offentliggörs som regel i god tid innan kl 09:00. En period om trettio dagar före publiceringen av delårsrapporter eller bokslutskommuniké betraktar Quickbit som en “tyst period”. Det innebär att Quickbit är restriktiv med all kontakt med kapitalmarknaden.

 

Finansiell kalender
Inga resultat kunde hittas som matchar din sökning.