Quickbits finansiella rapporter offentliggörs som regel i god tid innan kl 09:00. En period om trettio dagar före publiceringen av delårsrapporter eller bokslutskommuniké betraktar Quickbit som en ”tyst period”. Det innebär att Quickbit är restriktiv med all kontakt med kapitalmarknaden.

 

Finansiell kalender