Quickbits finansiella rapporter offentliggörs som regel i god tid innan kl 09:00. En period om trettio dagar före publiceringen av delårsrapporter eller bokslutskommuniké betraktar Quickbit som en ”tyst period”. Det innebär att Quickbit är restriktiv med all kontakt med kapitalmarknaden.


Under räkenskapsåret 2020/2021 faller de tysta perioderna in enligt följande:

  • 20 juli – 18 augusti (bokslutskommuniké 2020)
  • 12 oktober – 10 november (Q1 2020/2021)
  • 10 januari – 9 februari (Q2 2020/2021)
  • 11 april – 11 maj (Q3 2020/2021)

 

Finansiell kalender