Aktien

Quickbit aktien är sedan 11 juli 2019 noterad på Nordic Growth Market Nordic SME. Noteringskursen var 3,20 kronor och sista betalkursen den 30 juni 2020 för aktien var 9,00 kronor, en uppgång med drygt 281 procent sedan noteringen.

Under perioden 1 april till 30 juni 2020 har 33 415 257 aktier omsatts till ett värde om 347 Mkr, motsvarande cirka 52 procent av Quickbits totala antal aktier vid slutet av perioden. Högsta betalkurs under perioden 1 april till 30 juni 2020 var 13,60 kr (7 maj) och lägsta var 7,60 kr (3 april).

Kursinformationen är fördröjd med 15 minuter.