Aktien

Quickbit aktien är sedan 11 juli 2019 noterad på Nordic Growth Market Nordic SME och noteringskursen var 3,20 kronor.

Kursinformationen är fördröjd med 15 minuter.