Aktien

Quickbit aktien är sedan 11 juli 2019 noterad på Nordic Growth Market Nordic SME. Noteringskursen var 3,20 kronor och sista betalkursen den 31 december 2020 för aktien var 7,45 kronor.

Under perioden 1 oktober till 31 december 2020 har 37 041 560 aktier omsatts till ett värde om cirka 313,6 Mkr, motsvarande cirka 55 procent av Quickbits totala antal aktier vid slutet av perioden. Högsta betalkurs under perioden 1 oktober till 31 december 2020 var 11,88 kr (1 oktober) och lägsta var 6,14 kr (28 december).

 

Kursinformationen är fördröjd med 15 minuter.