Analytiker

Quickbit har avtal med Erik Penser Bank om uppdragsanalyser. En uppdragsanalys innebär att analysen görs på uppdrag av det noterade bolaget. Nedan publicerar vi de analyser som görs om Quckbit. Publiceringen skall inte förstås som att bolaget därmed bekräftar eller tar ställning till de slutsatser som dras i analyserna utan som en service till aktieägare och kapitalmarknaden.

11 november 2021: Tillväxt i antal merchants
30 juni 2021: Kryptobolag på framfart