Analytiker

Quickbit har ingen analytiker som följer bolaget. Tidigare hade Quickbit avtal med Erik Penser Bank om uppdragsanalyser. En uppdragsanalys innebär att analysen görs på uppdrag av det noterade bolaget som en service till aktieägare och kapitalmarknaden. Tidigare analyser syns nedan.

5 maj 2023: Q3 i linje med preliminära siffror
9 februari 2023: Fokus på expansion
15 november 2022: Åter till positivt EBIT i Q1
26 juli 2022: Omsättningen minskar i fjärde kvartalet
17 maj 2022: Breddar produktportföljen
21 februari 2022: Expansionen fortsätter i Q2
11 november 2021: Tillväxt i antal merchants
30 juni 2021: Kryptobolag på framfart