Styrelse & ledning

Verkställande direktören utses av styrelsen och leder verksamheten i enlighet med de instruktioner som styrelsen har antagit samt ansvarar för den löpande förvaltningen av bolagets och koncernens verksamhet enligt aktiebolagslagen. Vidare bestämmer VD tillsammans med styrelseordföranden vilka ärenden som ska behandlas vid styrelsens sammanträden. Styrelsen utvärderar fortlöpande VD:s uppgifter och arbete.

VD ansvarar för att styrelsen erhåller information och nödvändiga beslutsunderlag samt är föredragande och förslagsställare vid styrelsemötena i frågor som beretts inom bolagsledningen. VD håller kontinuerligt styrelsen och ordföranden informerade om bolagets och koncernens finansiella ställning och utveckling.

Styrelse

Mikael Karlsson

Styrelseordförande

Född: 1977
Nationalitet: Svensk
Ledamot sedan: 2021
Utbildning: Master of Law, Stockholms universitet
Erfarenhet: Har en bred erfarenhet inom regelverk, fintech och telekom i roller som bland annat Chief Ethics & Compliance Officer på Telia Company och Global Head of Compliance, Klarna Bank.
Övriga uppdrag: Chief Ethics & Compliance Officer på Telia Company. Styrelseledamot i Spiltan Fonder AB och Stavdal Invest AB.

Mikael Karlsson är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt till bolagets större aktieägare.

Antal aktier: 70 070 aktier privat

Daniel Sonesson

Styrelseledamot och tillförordnad VD

Född: 1977
Nationalitet: Svensk
Ledamot sedan: 2022
Utbildning: Företagsekonomi, Handelshögskolan i Göteborg
Erfarenhet: Mer än 18 års erfarenhet från affärsutveckling, strategi och ledarskap inom Tech och ”talangsektorn”. Daniel har tidigare arbetat på Universum, LinkedIn, Blocket Jobb SUP46.
Övriga uppdrag: : Styrelseledamot i och VD för Lovorda AB.

Daniel Sonesson är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt till bolagets större aktieägare.

Antal aktier: 25 949 aktier privat

Henrik Vilselius

Styrelseledamot

Född: 1963
Nationalitet: Svensk
Ledamot sedan: 2022
Utbildning: Civilingenjör, KTH
Erfarenhet: Henrik är en erfaren entreprenör, investerare och senior advisor. Henrik är senior advisor (och aktiv styrelseledamot) till företag främst inom IT/media/tech/säkerhetsbranschen.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i United Blue Light Ekonomisk förening. Styrelseledamot i Screen9 Holding AB (publ), Screen9 Aktiebolag, Picsearch Services Aktiebolag, BrandFactory Holding AB, SKYSENSE AB, Staffers AB och ADSX AB.

Henrik Vilselius är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt till bolagets större aktieägare.

Antal aktier: 50 000 aktier privat

Elena Kontou

Styrelseledamot

Född: 1988
Nationalitet: Cypriotisk
Ledamot sedan: 2022
Utbildning: Juristexamen, University of Leicester
Erfarenhet: Advokat och VD för Sepaga E.M.I. Limited.
Övriga uppdrag: : Styrelseledamot i och VD för Sepaga E.M.I. Limited.

Elena Kontou är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt till bolagets större aktieägare.

Antal aktier:

Scott Wilson

Styrelseledamot

Född: 1957
Nationalitet: Kanadensisk
Ledamot sedan: 2022
Utbildning: Kandidatexamen i handel, University of Toronto
Erfarenhet: Konsultprojekt som involverar e-handel, internationella affärs- och managementtjänster. Uppdrag inom olika branscher av mjukvaruutveckling, distribution, marknadsföringstjänster och internationell finansiering.
Övriga uppdrag: : Styrelseledamot i Aurentum 1 LLP.

Scott Wilson är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning men beroende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Antal aktier:

Ledning

Daniel Sonesson

Tillförordnad VD och styrelseledamot

Född: 1977
Nationalitet: Svensk
Ledamot sedan: 2022
Utbildning: Företagsekonomi, Handelshögskolan i Göteborg
Erfarenhet: Mer än 18 års erfarenhet från affärsutveckling, strategi och ledarskap inom Tech och ”talangsektorn”. Daniel har tidigare arbetat på Universum, LinkedIn, Blocket Jobb SUP46.
Övriga uppdrag: : Styrelseledamot i och VD för Lovorda AB.

Antal aktier: 25 949 aktier privat

Sneha Patel

Head of Finance

Född: 1986
Nationalitet: Svensk
Anställd sedan: juni 2022, Head of Finance sedan december 2022
Utbildning:Företagsekonomi, Uppsala Universitet
Erfarenhet: Har mångsidig erfarenhet inom finans och redovisning, och har tidigare arbetat som redovisningsansvarig samt haft ett flertal seniora positioner inom business control på bland annat Vattenfall, NetEnt och Zmarta Group.
Väsentliga uppdrag utanför bolaget:

Antal aktier: 60 000 optioner

Johan Björklund

Chief Legal and Compliance Officer

Född: 1990
Nationalitet: Svensk
Anställd sedan: april 2020, del av ledningsgruppen sedan juni 2020
Utbildning: Master of Laws från Uppsala Universitet
Erfarenhet: Har mångårig erfarenhet inom regelefterlevnad, betalningar, AML och finansiella regelverk som bland annat Group Ethics & Compliance Officer på Telia Company, Compliance Officer på Klarna och inom Compliance på American Express.
Väsentliga uppdrag utanför bolaget:

Antal aktier: 42 000 aktier privat och 100 000 optioner

Martin Samuelsson

Head of Product & Tech

Född: 1985
Nationalitet: Svensk
Anställd sedan: oktober 2019, Head of Product sedan december 2022
Utbildning: Digital Design Program, Hyper Island
Erfarenhet: God kunskap inom produktdesign och produktutveckling, och har tidigare varit Visual Design Lead och Head of Design på Quickbit samt arbetat inom utveckling av digital design som Art Director på bland annat Tre och Expressen.
Väsentliga uppdrag utanför bolaget:

Antal aktier: 85 000 aktier privat och 60 000 optioner

Jesper Sundström

Head of Growth

Född: 1994
Nationalitet: Svensk
Anställd sedan: augusti 2021, Head of Growth sedan februari 2023
Utbildning: Masterexamen i Strategic Management, Lunds Universitet
Erfarenhet: Har tidigare bland annat arbetat som managementkonsult på EY.
Väsentliga uppdrag utanför bolaget: 

Antal aktier: 1 480 aktier privat och 60 000 optioner