Styrelse & ledning

Verkställande direktören utses av styrelsen och leder verksamheten i enlighet med de instruktioner som styrelsen har antagit samt ansvarar för den löpande förvaltningen av bolagets och koncernens verksamhet enligt aktiebolagslagen. Vidare bestämmer VD tillsammans med styrelseordföranden vilka ärenden som ska behandlas vid styrelsens sammanträden. Styrelsen utvärderar fortlöpande VD:s uppgifter och arbete.

VD ansvarar för att styrelsen erhåller information och nödvändiga beslutsunderlag samt är föredragande och förslagsställare vid styrelsemötena i frågor som beretts inom bolagsledningen. VD håller kontinuerligt styrelsen och ordföranden informerade om bolagets och koncernens finansiella ställning och utveckling.

Styrelse

Peter Liljeroos

Styrelseordförande

Född: 1974
Nationalitet: Svensk
Ledamot sedan: 2023
Utbildning:Fastighetsförvaltning, Chalmers Tekniska Högskola
Erfarenhet: Har 25 års erfarenhet inom säkerhetsbranschen varav de senaste 20 med ledande funktioner och inom affärsutveckling som ägare, VD och styrelseengagemang med fokus på tillväxt, såväl organisk som genom förvärv.
Övriga uppdrag: Uppdrag inom styrelse och som VD i bolag inom Avarn-koncernen. Ledamot och VD i Brainpower Invest AB

Peter Liljeroos är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt till bolagets större aktieägare.

Antal aktier: 1 659 758 aktier privat

Henrik Vilselius

Styrelseledamot

Född: 1963
Nationalitet: Svensk
Ledamot sedan: 2022
Utbildning: Civilingenjör, KTH
Erfarenhet: Henrik är en erfaren entreprenör, investerare och senior advisor. Henrik är senior advisor (och aktiv styrelseledamot) till företag främst inom IT/media/tech/säkerhetsbranschen.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i United Blue Light Ekonomisk förening. Styrelseledamot i Screen9 Holding AB (publ), Screen9 Aktiebolag, Picsearch Services Aktiebolag, BrandFactory Holding AB, SKYSENSE AB, Staffers AB och ADSX AB.

Henrik Vilselius är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt till bolagets större aktieägare.

Antal aktier: 565 000 aktier privat

Elena Kontou

Styrelseledamot

Född: 1988
Nationalitet: Cypriotisk
Ledamot sedan: 2022
Utbildning: Juristexamen, University of Leicester
Erfarenhet: Advokat och VD för Sepaga E.M.I. Limited.
Övriga uppdrag: : Styrelseledamot i och VD för Sepaga E.M.I. Limited.

Elena Kontou är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt till bolagets större aktieägare.

Antal aktier:

Scott Wilson

Styrelseledamot

Född: 1957
Nationalitet: Kanadensisk
Ledamot sedan: 2022
Utbildning: Kandidatexamen i handel, University of Toronto
Erfarenhet: Konsultprojekt som involverar e-handel, internationella affärs- och managementtjänster. Uppdrag inom olika branscher av mjukvaruutveckling, distribution, marknadsföringstjänster och internationell finansiering.
Övriga uppdrag: : Styrelseledamot i Aurentum 1 LLP.

Scott Wilson är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning men beroende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Antal aktier: 80 000 aktier privat

Ledning

Daniel Sonesson

VD

Född: 1977
Nationalitet: Svensk
Anställd sedan: Tillförordnad VD sedan februari 2023, VD sedan maj 2023
Utbildning: Företagsekonomi, Handelshögskolan i Göteborg
Erfarenhet: Mer än 18 års erfarenhet från affärsutveckling, strategi och ledarskap inom Tech och ”talangsektorn”. Daniel har tidigare arbetat på Universum, LinkedIn, Blocket Jobb SUP46.
Väsentliga uppdrag utanför bolaget: Styrelseledamot i och VD för Lovorda AB.

Antal aktier: 509 945 aktier privat

Daniel Boettge

CFO

Född: 1980
Nationalitet: Svensk
Anställd sedan: CFO sedan maj 2023
Utbildning: Företagsekonomi och juridik, Stockholms universitet
Erfarenhet: Gedigen erfarenhet inom finans, redovisning och juridik, samt 15+ års erfarenhet inom främst redovisning, organisationsutveckling, skatt och bolagsjuridik.
Väsentliga uppdrag utanför bolaget:

Antal aktier: 500 000 aktier privat

Martin Samuelsson

Chief Product Officer

Född: 1983
Nationalitet: Svensk
Anställd sedan: oktober 2019, Head of Product & Tech sedan februari 2023 och Chief Product Officer sedan oktober 2023.
Utbildning: Digital Design Program, Hyper Island
Erfarenhet: God kunskap inom produktdesign och produktutveckling, och har tidigare varit Visual Design Lead och Head of Design på Quickbit samt arbetat inom utveckling av digital design som Art Director på bland annat Tre och Expressen.
Väsentliga uppdrag utanför bolaget:

Antal aktier: 221 667 aktier privat och 60 000 optioner

Jesper Sundström

Head of Growth

Född: 1994
Nationalitet: Svensk
Anställd sedan: augusti 2021, Head of Growth sedan februari 2023
Utbildning: Masterexamen i Strategic Management, Lunds Universitet
Erfarenhet: Har tidigare bland annat arbetat som managementkonsult på EY.
Väsentliga uppdrag utanför bolaget: 

Antal aktier: 127 156 aktier privat och 60 000 optioner

Elvira Vänerfors

Head of Compliance

Född: 1991
Nationalitet: Svensk
Anställd sedan: Juni 2021, Head of Compliance sedan november 2023
Utbildning: Juristexamen från Stockholms Universitet.
Erfarenhet: Har tidigare arbetat som Group Ethics & Compliance Officer på Telia Group.
Väsentliga uppdrag utanför bolaget: 

Antal aktier: 134 281 aktier privat och 10 000 optioner

Wilhelm Eklund

Chief Technical Officer

Född: 1984 Nationalitet: Svensk Anställd sedan: oktober 2023
Nationalitet: Svensk
Anställd sedan: Oktober 2023, Chief Technology Officer sedan januari 2024
Utbildning
: Masterexamen i teknisk matematik, Lunds Universitiet
Erfarenhet: God erfarenhet från att skapa högpresterande utvecklingsteam och att realisera skalbarheten i tekniska plattformar. Tidigare erfarenhet inkluderar bland annat Scrum Master på Barnebys och Quinyx samt full-stack utvecklare på Klarna och Aftonbladet.
Väsentliga uppdrag utanför bolaget: –

Antal aktier: 390.000 aktier privat