Årsstämmor

Årsstämman är det högsta beslutsfattande organet för bolaget. Vid årsstämman ges samtliga aktieägare möjlighet att utöva det inflytande över bolaget som deras respektive aktieinnehav representerar. Årsstämmans befogenheter och skyldigheter regleras av aktiebolagslagen och bolagsordningen.

Årsstämma 2020

Datum och tid: 2020-11-30 13:30:00
Plats: Walthon Advokater
Adress: Stureplan 4a, 1 tr., Stockholm

Rätt att delta i årsstämman har den som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 20 november 2020; dels har anmält sitt deltagande till bolaget under adress Quickbit eu AB (publ), Norrlandsgatan 12, 111 43 Stockholm eller via e-post till investor@quickbit.com, senast tisdagen den 24 november 2020.

Vid anmälan ska uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt eventuella biträden vid årsstämman. Inregistrering inleds kl. 12.30.

Ladda ned dokument

Protokoll årsstämma 2020

Kallelse

Fullmaktsformulär

Dagordning

Punkt 11

Punkt 12

Punkt 13

Extra bolagsstämma 2020

Datum och tid: 2020-06-23, kl. 13:30
Plats: Walthon Advokater
Adress: Stureplan 4a, 1 tr., Stockholm

Rätt att delta i stämman har den som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 16 juni 2020; dels har anmält sitt deltagande till bolaget under adress Quickbit eu AB (publ), Norrlandsgatan 12, 111 43 Stockholm eller via e-post till investor@quickbit.com, senast tisdagen den 16 juni 2020, helst före kl. 12.00.

Vid anmälan ska uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt eventuella biträden vid stämman. Inregistrering inleds kl. 13:00.

Ladda ned dokument

Kallelse
Fullmaktsformulär

Information poströstning och fullmaktsinsamling

Fullmakt och röstinstruktion

Formulär för poströstning

Protokoll extrastämma 23 juni 2020

 

Årsstämma 2019

Datum och tid: 2019-12-18 12:30:00
Plats: Walthon Advokater
Adress: Stureplan 4a, 1 tr., Stockholm

Rätt att delta i årsstämman har den som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 12 december 2019; dels har anmält sitt deltagande till bolaget under adress Quickbit eu AB (publ), Norrlandsgatan 12, 111 43 Stockholm eller via e-post till investor@quickbit.com, senast torsdagen den 12 december 2019, helst före kl. 12.00.

Vid anmälan ska uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer, registrerat aktieinnehav samt eventuella biträden vid årsstämman. Inregistrering inleds kl. 12.30.

Ladda ned dokument

Fullmaktsformulär Årsstämma
Bolagsordning
Bilaga 1A Optionsvillkor
Kallelse – Årsstämma 2019
Årsredovisning 2018/2019
Stämmoprotokoll