Aktiekapital

Per den 31 december 2021 uppgick aktiekapitalet i Quickbit eu AB till 884 607,36 kronor och fördelades på 88 460 736 aktier. Kvotvärdet per aktie är 0,01 kronor. Varje aktie berättigar till en röst och varje röstberättigad får vid bolagsstämma rösta för fulla antalet ägda och företrädda aktier. Samtliga aktier medför lika rätt till andel i bolagets tillgångar och resultat.

Aktiekapitalets utveckling

Följande tabell visar aktiekapitalets utveckling sedan bolaget grundades.

Datum (registrering)HändelseFörändring antal aktierFörändring aktiekapitalKvotvärde (kr/aktie)Totalt antal aktierAktiekapital (kr)
13 juni 2016Nybildning500,000500,0001500,000500,000
27 mars 2017Aktiesplit 1:104,500,00000.15,000,000500,000
3 juli 2017Nyemission196,62519,662.500.15,196,625519,662.50
4 aug 2017Nyemission37,5003,7500.15,234,125523,412.50
26 okt 2017Aktiesplit 1:1047,107,12500.0152,341,250523,412.50
9 feb 2018Nyemission1,400,00014,0000.0153,741,250537,412.50
29 mars 2018Nyemission600,0006,0000.0154,341,250543,412.50
12 juni 2018Nyemission4,000,00040,0000.0158,341,250583,412.50
20 mars 2019Nyemission1,375,00013,7500.0159,716,250597,162.50
23 sep 2019Spridningsemission5,000,00050,0000.0164,716,250647,162.50
30 sept 2020Nyemission3,000,00030,0000.0167,716,250677,162.50
31 mars 2021Utnyttjande av teckningsoptioner20,744,486207,444.860,0188,460,736 884,607.36