Aktieägare

Quickbits största aktieägare per 31 maj 2022:

AKTIEÄGARE % av AKTIER ANTAL AKTIER
AURENTUM I LLP9,99 %8 837 227
AVANZA PENSION 9,1 %8 031 018
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB3,7 %3 271 255
ABELCO INVESTMENT GROUP3,2 %2 799 236
FTCS INTRESSENTER AB2,4 %2 092 737
DOVONTIL HOLDINGS LDT2,1 %1 894 156
PER ÖBERG, GENOM COELI WEALTH MANAGEMENT2,0 %1 800 000
INTERGIRO INTL1,8 %1 572 111
HAMMAD ABUISEIFAN, PRIVAT OCH GENOM BOLAG1,6 %1 443 636
Alexander Mihas0,8%722 031
DE 10 STÖRSTA ÄGARNA 36,7 % 32 463 407
Övriga ägare 63,3 % 55 997 329
TOTALT ANTAL AKTIER100,0 % 88 460 736

Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.