Aktieägare

Per den 31 mars 2021 har Quickbit 10 348 aktieägare. Quickbits största ägare visas i tabellen nedan. Data i tabellen uppdateras i anslutning till att Quickbits finansiella rapporter offentliggörs.

Quickbits största aktieägare per 31 mars 2021:

AKTIEÄGARE % av AKTIER ANTAL AKTIER
MATHIAS JONSSON VAN HUUKSLOOT, VIA BOLAG* 12,6 % 11 105 367
AVANZA PENSION 8,4 % 7 443 770
FRONT VENTURES AB7,6 % 6 702 614
ABELCO INVESTMENT GROUP3,3 % 2 925 793
INTERGIRO INTL AB3,0 % 2 612 979
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB2,6 % 2 276 016
PER ÖBERG, GENOM COELI WEALTH MANAGEMENT2,3 % 2 000 000
U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION, W92,1 %1 829 678
KEN LENNAÁRD1,7 % 1 468 797
ALEXANDER HANSSON MIHAS1,7 % 1 465 439
DE 10 STÖRSTA ÄGARNA 45,0 % 39 830 453
Övriga ägare 55,0 % 48 630 283
TOTALT ANTAL AKTIER100,0 % 88 460 736
*Via Aurentum I samt Crypto Purser Oü