Aktieägare

Quickbits största aktieägare per 31 okt 2021:

AKTIEÄGARE % av AKTIER ANTAL AKTIER
AURENTUM I LLP9,99 %8 837 227
AVANZA PENSION 9,3 %8 202 092
FRONT VENTURES AB4,1 %3 650 000
ABELCO INVESTMENT GROUP3,2 %2 799 236
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB2,9 %2 532 482
FTCS INTRESSENTER AB2,4 %2 092 737
DOVONTIL HOLDINGS LDT2,1 %1 894 156
PER ÖBERG, GENOM COELI WEALTH MANAGEMENT2.0 %1 800 000
INTERGIRO INTL1,8 %1 572 111
HAMMAD ABUISEIFAN, PRIVAT OCH GENOM BOLAG1,6 %1 443 636
DE 10 STÖRSTA ÄGARNA 39,4 % 34 823 677
Övriga ägare 60,6 % 53 637 059
TOTALT ANTAL AKTIER100,0 % 88 460 736

Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.