Aktieägare

Quickbits största aktieägare per 26 juni 2024:

AKTIEÄGARE % av AKTIER ANTAL AKTIER
AVANZA PENSION12,98 %18 171 511
Tobor Limited5,96 %8 337 303
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB4,22 %5 901 851
PER ÖBERG, GENOM COELI WEALTH MANAGEMENT2,86 %4 000 000
Furuhem Fastigheter AB2,46 %3 439 656
AB M10 Investment2,40 %3 365 854
Netgraph Investment in Enterprises LLC 2,11 %2 950 000
Wael Mrad 1,89 %2 651 824
Nilezia Holdings Limited1,50 %2 092 737
Peter Liljeroos1,16 %1 623 174
DE 10 STÖRSTA ÄGARNA 38,82 % 54 266 806
Övriga ägare 61,18 % 85 413 442
TOTALT ANTAL AKTIER100,0 % 139 680 248

Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.