Aktieägare

Quickbits största aktieägare per 28 februari 2023:

AKTIEÄGARE % av AKTIER ANTAL AKTIER
AURENTUM I LLP9,99 %8 837 227
AVANZA PENSION 9,3 %8 253 877
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB4,2 % 3 738 649
ABELCO INVESTMENT GROUP3,2 %2 799 236
NILEZIA HOLDINGS LIMITED (FTCS INTRESSENTER AB)2,4 %2 092 737
DOVONTIL HOLDINGS LDT2,1 %1 894 156
PER ÖBERG, GENOM COELI WEALTH MANAGEMENT2,0 %1 800 000
INTERGIRO INTL1,8 %1 572 111
HAMMAD ABUISEIFAN, PRIVAT OCH GENOM BOLAG1,6 %1 443 636
PETER LILJEROOS0,9%805 707
DE 10 STÖRSTA ÄGARNA 37,4 % 33 215 149
Övriga ägare 62,6 % 55 245 587
TOTALT ANTAL AKTIER100,0 % 88 460 736

Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.