Aktieägare

Quickbits största aktieägare per 31 oktober 2023:

AKTIEÄGARE % av AKTIER ANTAL AKTIER
AURENTUM I LLP9,99 %8 837 227
AVANZA PENSION 9,49 %8 396 603
NILEZIA HOLDINGS LIMITED (FTCS INTRESSENTER AB)2,37 %2 092 737
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB2,28 %2 017 963
DOVONTIL HOLDINGS LTD2,14 %1 894 156
PER ÖBERG, GENOM COELI WEALTH MANAGEMENT2,03 %1 800 000
INTERGIRO INTL1,78 %1 572 111
HAMMAD ABUISEIFAN, PRIVAT OCH GENOM BOLAG1,63 %1 443 636
Furuhem Fastigheter AB1,51 %1 335 997
ABELCO INVESTMENT GROUP1,02 % 900 000
DE 10 STÖRSTA ÄGARNA 34,24 % 30 290 430
Övriga ägare 65,76 % 58 170 306
TOTALT ANTAL AKTIER100,0 % 88 460 736

Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.