Aktieägare

Per den 30 september 2020 har QuickBit 7 987 aktieägare. QuickBits största ägare visas i tabellen nedan. Data i tabellen uppdateras i anslutning till att QuickBits finansiella rapporter offentliggörs.

QuickBits största aktieägare per 30 september 2020:

AKTIEÄGARE % av AKTIER ANTAL AKTIER
MATHIAS JONSSON VAN HUUKSLOOT, GENOM BOLAG* 15,7 % 10 653 425
AVANZA PENSION 8,6 % 5 824 276
FRONT VENTURES7,8 % 5 297 450
INTERGIRO INTL AB5,3 % 3 563 402
ABELCO INVESTMENT GROUP5,2 % 3 553 321
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING4,2 % 2 813 450
PER ÖBERG, GENOM COELI WEALTH MANAGEMENT3,0 % 2 000 000
KEN LENNAÁRD2,0 %1 350 000
ALEXANDER HANSSON MIHAS1,7 % 1 174 992
ERIK AHRSJÖ, PRIVAT OCH GENOM BOLAG1,7 % 1 137 238
DE 10 STÖRSTA ÄGARNA 55,2 % 37 367 554
Övriga ägare 44,8 % 30 348 696
TOTALT ANTAL AKTIER100,0 % 67 716 250
* Genom Bullet Capital, Aurentum I samt Crypto Purser Oü