Quickbit meddelar uppdaterad tidplan för företrädesemissionen

Styrelsen för Quickbit eu AB (publ) (”Quickbit” eller ”Bolaget”) har, i enlighet med pressmeddelande av den 22 september 2023 om ändrad teckningsperiod, beslutat om ny tidplan för den företrädesemission som kommunicerades den 15 augusti 2023. Den nya teckningsperioden pågår fr.o.m. den 20 oktober 2023 till och med den 6 november 2023.

Villkoren i övrigt är oförändrade.

Tidplan för Företrädesemissionen 

Sista dag för handel med Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter16 oktober 2023
Första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla teckningsrätter17 oktober 2023
Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen18 oktober 2023
Beräknat datum för offentliggörande av prospekt19 oktober 2023
Teckningsperiod i Företrädesemissionen20 oktober – 6 november 2023
Handel med teckningsrätter (TR)20 oktober – 1 november 2023
Handel med betalda tecknade aktier (BTA)20 oktober – omkring vecka 48
Preliminärt datum för offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen8 november 2023


Prospekt

Fullständig information om Företrädesemissionen kommer att presenteras i ett prospekt, vilket kommer att offentliggöras innan teckningsperioden inleds.

För ytterligare information kontakta:

Daniel Sonesson, VD

+ 46 73 530 30 25
ir@quickbit.com 

————————————

Quickbit är ett svenskt fintechbolag som grundades 2016 med målet att förenkla för fler människor och företag att använda kryptovaluta i sin vardag. Idag erbjuder Quickbit säkra och användarvänliga produkter för såväl e-handlare som kunder. Med hittills över €1 miljard i transaktioner genomförda på blockchain, har Quickbit redan möjliggjort och stärkt användningen av kryptovalutor för individer runt om i världen. Quickbit är sedan juli 2019 noterat på NGM Nordic SME. För mer information, besök www.quickbit.com