Bengt Lagergren lämnar styrelsen

Bengt Lagergren har som tidigare kommunicerats, idag lämnat styrelsen i QuickBit eu AB.

Vid fyllda 80 år har Bengt Lagergren med ålderns rätt valt att nu fokusera sin tid på annat än aktivt styrelsearbete. Styrelsen i QuickBit eu AB vill här tacka Bengt för hans ypperliga insatser under de år han varit styrelsens ledamot och ordförande.

”Det har varit en förmån att få arbeta med Bengt i bolagets styrelse, vi har haft både glädje och nytta av Bengts energi och långa näringslivserfarenhet. Jag har förståelse för att Bengt nu väljer en mer aktiv fritid istället och ser fram emot att få ta del av hans synpunkter och råd även framöver, om än utanför själva styrelsearbetet.” säger Sven Hattenhauer, styrelseordförande i QuickBit eu AB.

För mer information vänligen kontakta:

Sven Hattenhauer, styrelseordförande
QuickBit eu AB (publ)
e-post: sven.hattenhauer@quickbit.eu
Telefon +46 72 303 71 00

——————————————————————-

QuickBit är ett svenskt fintechbolag som utvecklar tekniklösningar för kryptovalutor och blockchain för den globala marknaden. QuickBit ger sina kunder möjlighet att använda kryptovaluta för snabb, enkel och säker e-handel och erbjuder e-handlare blockchain-säkrade lösningar. QuickBit eu AB (publ) har sitt säte i Stockholm och är moderbolag till QuickBit Limited, ett helägt, operativt dotterbolag i Gibraltar.

Denna information är sådan information som QuickBit eu AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 augusti 2019 klockan 08.30. 

Release