Fortsatta investeringar trots dämpad efterfrågan

Coronvirusets spridning påverkade efterfrågan negativt under fjärde kvartalet. Trots den dämpade efterfrågan uppvisade QuickBit en god lönsamhet under kvartalet, vilket har möjliggjort en ökad investeringstakt som i sin tur skapar en stark plattform för framtiden. 
 

Fjärde kvartalet, 1 april–30 juni 2020 i sammandrag

 • Nettoomsättningen uppgick till 871,2 Mkr (814,6).
 • Rörelseresultatet uppgick till 14,9 Mkr (28,4).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,19 kronor (0,36).
 • QuickBit ingår ett strategiskt avtal med Bambora som innebär att QuickBits lösning för kunder att köpa kryptovaluta integreras på Bamboras betalplattform PaymentIQ. Genom avtalet exponeras QuickBits lösning för Bamboras kunder inom online casino och i-gaming.
 • QuickBit beslutar om en ny strategisk inriktning för den framtida verksamheten. Den nya strategin innebär i huvudsak att QuickBit nu, utöver nuvarande affär, kommer fokusera på att även utveckla lösningar som riktar sig direkt mot konsumenter. Detta breddar QuickBits affärsmodell och skapar ökade möjligheter för tillväxt och lönsamhet. Ambitionen är att bli en global marknadsledare inom betalningar med kryptovaluta.
 • QuickBit beslutar att lansera en app, QuickBit App, samt ett betalkort, QuickBit Card, som förenklar användandet av kryptovaluta i människors vardag. Lanseringarna är en del i den strategiska inriktningen att, utöver nuvarande affär som riktas mot e-handlare, även utveckla lösningar riktade direkt mot konsumenter. Lansering av QuickBit App och QuickBit Card kommer att ske under hösten 2020.
 • QuickBit förstärker bolagsledningen med Johan Björklund i rollen som Chief Compliance Officer. Johan Björklund kommer att ingå som permanent medlem av QuickBits bolagsledning från och med den 1 juni 2020.
 • En extra bolagsstämma den 23 juni 2020 beslutar om nyval av Mathias Jonsson van Huuksloot som ordinarie styrelseledamot att ersätta Anders Lindell som ställt sin plats i styrelsen till förfogande.

Perioden, 1 juli 2019–30 juni 2020 i sammandrag

 • Nettoomsättningen uppgick till 4 614,1 Mkr (2 353,9).
 • Rörelseresultatet uppgick till 95,2 Mkr (48,2).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,29 kronor (0,66).

För ytterligare information kontakta:
Serod Nasrat, VD, QuickBit eu AB (publ)
serod@quickbit.eu
+46 73 157 63 33

————————————
 

QuickBit är ett svenskt fintechbolag som grundades 2016 med målet att fler människor och företag ska använda kryptovaluta i sin vardag. Idag erbjuder QuickBit lösningar för e-handlare att ta betalt i kryptovaluta och kommer framöver även att lansera lösningar för människor att enkelt kunna använda kryptovaluta i sin vardag. Våra drygt 40 medarbetare finns på fyra ställen – Stockholm, Gibraltar, Tallinn och Lahore i Pakistan. QuickBit är sedan juli 2019 noterat på NGM Nordic SME. Läs mer på https://investor.quickbit.eu

Denna information är sådan information som QuickBit eu AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 augusti 2020 klockan 08.00.

Release