FrontOffice förstärker Quickbit med brygglån inför listning

QuickBit eu AB (publ) har som tidigare kommunicerats fattat beslut att etablera företagets verksamhet i Gibraltar. För att möjliggöra snabb etablering där och säkerställa fortsatt fokus på noteringsarbetet av Quickbit eu AB förstärker FrontOffice AB (publ) bolaget med ett brygglån om 1 MSEK.

– QuickBits listningsprocess fortskrider i fas med bolagets planering och QuickBit har också under senare tid gjort viktiga rekryteringar för att förbereda organisationen för en noterad miljö. Det känns därför viktigt att stötta bolaget när dessa väldigt spännande steg tas, säger Johan Lund, vd för FrontOfficeNordic AB (publ).   

– QuickBit förstärker just nu organisationen med rekryteringar på ledande positioner och en etablering av verksamheten i GIbraltar. Med hjälp av brygglånet från FrontOffice får vi förstärkt manöverutrymme i denna process och det bidrar till att vi kan arbeta med bolagets expansion och den kommande listningen parallellt, säger Jörgen Eriksson, senior advisor hos QuickBit. 

Lånet jämte upplupen ränta förfaller till betalning 90 dagar efter utlåningsdatum. Lånet löper med en fast räntesats om 10 % under löptiden. 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Jörgen Eriksson, senior advisor, QuickBit, jorgen@quickbit.eu, 070-681 2777

Om Quickbit eu AB (publ)

Quickbit AB erbjuder sina kunder en säker, snabb och enkel handelsplats för kryptovalutor. I en värld där utvecklingen av nya valutor såsom Bitcoin sker snabbt och blir en liten men viktig del av det dagliga livet för människor som handlar på internet, är Quickbit och dess plattform en naturlig marknadsplats.

Med en teknisk plattform baserad på senaste teknologi inom Blockchain och Artificiell Intelligens har Quickbit skapat en trygg tjänst för att stödja företag och privatpersoner i handel där de använder kryptovaluta.

Release