Information med anledning av COVID-19

Med anledning av Coronavirusets globala spridning kommentarer QuickBit effekterna på bolagets verksamhet. Den operativa verksamheten har, under virusutbrottet, bedrivits utan störningar. QuickBit har dock under mars månad upplevt lägre efterfrågan från ett kundsegment, vilket resulterat i att transaktionsflöden kopplade till dessa kunder tydligt har minskat.

Effekterna av den globala spridningen av Coronaviruset är idag mycket svåra att förutse med någon större precision. QuickBits affärslösningar har dock under hela denna period fungerat helt utan störningar och bolaget arbetar även med förebyggande åtgärder, vilket främst inkluderar att medarbetare arbetar hemifrån. Händelseutvecklingen bevakas noga och QuickBit följer myndigheternas rekommendationer och beslut i de länder som bolaget har verksamhet.

Baserat på den information QuickBit har i dagsläget är den sammantagna bedömningen att påverkan på bolagets tredje kvartal (januari-mars) av Coronavirusets utbrott inneburit en lägre efterfrågan från ett kundsegment med följden att transaktionsvolymer kopplade till dessa kunder minskat jämfört med föregående kvartal. Den lägre efterfrågan har uteslutande uppkommit under mars månad.

  • Det är en turbulent tid och det är oundvikligt att spridningen av Coronaviruset påverkar även vår verksamhet. Vår första prioritet är dock våra medarbetares hälsa och jag är glad att konstatera att vår dagliga verksamhet har löpt på utan några hinder under denna turbulenta tid. Samtliga våra affärsprocesser är helt digitaliserade och klarar av snabba och stora förändringar i omvärlden. Under mars månad har vi dock sett en tydlig nedgång i efterfrågan från ett av våra kundsegment som påverkar det tredje kvartalet som helhet, säger Serod Nasrat, vd QuickBit.

Den nuvarande bedömningen kan komma att förändras om utvecklingen eller konsekvenserna av virusutbrottet drastiskt förändras eller förvärras. QuickBits delårsrapport för det brutna räkenskapsårets tredje kvartal (januari-mars 2020) presenteras den 20 maj 2020.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
P-A Nyman
Head of Investor Relations and Communications, QuickBit eu AB (publ)
pa@quickbit.eu
+46 70 813 22 02

————————————

QuickBit är ett svenskt fintechbolag som utvecklar tekniklösningar för kryptovalutor och blockchain för den globala marknaden. QuickBit ger sina kunder möjlighet att använda kryptovaluta för snabb, enkel och säker e-handel och erbjuder e-handlare blockchain-säkrade lösningar. QuickBit eu AB (publ) har sitt säte i Stockholm och är moderbolag till QuickBit Limited, ett helägt, operativt dotterbolag i Gibraltar.

Denna information är sådan information som QuickBit eu AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 april 2020 klockan 08.00.

Release