Informationsmemorandum inför upptagande av aktier och teckningsoptioner till handel på NGM Nordic MTF

Stamaktier och teckningsoptioner i QuickBit eu AB (”QuickBit”) noteras för handel på Nordic MTF torsdagen den 11 juli 2019.

Inför handelsstart publicerar QuickBit det informationsmemorandum som varit underlag för NGMs godkännande för notering. Memorandumet kommer att hållas tillgängligt på bolagets hemsida.

Bolagets aktie kommer att handlas under listningsnamn ”QuickBit” och kortnamn ”QBIT”. Teckningsoption får listningsnamn ”QuickBit TO1” och kortnamn ”QBIT TO1”.

För ytterligare information kontakta:

Jörgen Eriksson, vd, QuickBit eu AB (publ), jorgen.eriksson@quickbit.eu, +46-70-681 2777

QuickBit är ett svenskt fintechbolag som utvecklar tekniklösningar för kryptovalutor och blockchain för den globala marknaden. QuickBit ger sina kunder möjlighet att använda kryptovaluta för snabb, enkel och säker e-handel och erbjuder e-handlare blockchain-säkrade lösningar. QuickBit eu AB (publ) har sitt säte i Stockholm och är moderbolag till QuickBit Limited, ett helägt, operativt dotterbolag i Gibraltar.

QuickBit - fo retagsbeskrivning FINAL- 2019-07-05