Inga böter för Quickbit Limited efter utredningen i Gibraltar

Quickbit meddelar idag att Gibraltar Financial Services Commission (“GFSC”) nu har slutfört sin utredning gällande Quickbit Limited. Utredningen resulterar i att Quickbit Limiteds lokala registrering återkallas. GFSC har dock inte funnit anledning att bötfälla Quickbit Limited.

Quickbit har tidigare informerat om att Quickbits dotterbolag i Gibraltar har varit under utredning av GFSC avseende brister i processer avseende kundkännedom. Bristerna har förelegat i den lokala delen av verksamheten som bedrevs som en del av den tidigare transaktionsstrukturen före ingången av 2023. Quickbit har även informerat om att utredningen skulle kunna resultera i böter eller motsvarande för dotterbolaget, vilket i och med dagens beslut från GFSC inte blir aktuellt.

Quickbit har inte bedrivit verksamhet i Gibraltar sedan ingången av 2023 och styrelsen för moderbolaget fattade under våren 2023 beslut om att lägga ned verksamheten och dotterbolaget i Gibraltar, då det inte finns någon operativ eller strategisk fördel med att agera i den jurisdiktionen. Av dessa anledningar påverkar inte GFSC:s beslut om återkallande av den lokala registreringen i Gibraltar Quickbits verksamhet.

“Utredningen i Gibraltar har under stor del av året tagit resurser i anspråk och stoppat upp vår nedläggningsprocess av dotterbolaget. Jag är glad och lättad över dagens beslut, som innebär att vi nu kan gå vidare med fullt fokus framåt. Samtidigt är jag stolt över teamet som hanterat ärendet med bravur, och därmed säkrat bästa möjliga utkomst för koncernen.” säger Daniel Sonesson, VD för Quickbit.

För ytterligare information kontakta:

Daniel Sonesson, VD

+ 46 73 530 30 25
ir@quickbit.com

————————————

Quickbit är ett svenskt fintechbolag som grundades 2016 med målet att förenkla för fler människor och företag att använda kryptovaluta i sin vardag. Idag erbjuder Quickbit säkra och användarvänliga produkter för såväl e-handlare som kunder. Med hittills över €1 miljard i transaktioner genomförda på blockchain, har Quickbit redan möjliggjort och stärkt användningen av kryptovalutor för individer runt om i världen. Quickbit är sedan juli 2019 noterat på NGM Nordic SME. För mer information, besök www.quickbit.com