Klargörande kring QuickBit

Bolagets verksamhet, omsättning och lönsamhet utvecklas fortsatt bra. Aktuella skriverier och oro i sociala media har ingen påverkan på QuickBits affärsverksamhet.

Som tidigare kommunicerats avser QuickBit inom kort publicera mer ingående beskrivningar av verksamhetens delar och process. Syftet är att skingra osäkerhet och stävja spekulation så att investerare i högre grad kan agera faktabaserat. I väntan på att dessa beskrivningar blir klara vill Bolaget ge följande information avseende innevarande kvartal:

  • Vi har fortsatt fokus på ett effektivt transaktionsflöde vilket ger högre kvalitet och ökad lönsamhet. Hög kvalitet i våra transaktioner ger oss bättre förutsättningar för kommande produktlanseringar.
  • Bolagets vinst förväntas hamna i nivå med, eller över föregående kvartal.
  • Tidigare avtalsförändringar med våra inlösenpartners, bland annat Eurofed, har under kvartalet givit önskad effekt. Till följd av det har bolaget erhållit 10 MSEK från olika klientmedelskonton till kassan.
  • Ytterligare drygt 10 MSEK kommer föras över under innevarande månad vilket medför en kraftig förbättring av Bolagets kassaflöde.

”Arbetet med att tydligt beskriva verksamhetens delar och processer pågår. Vi har såklart för avsikt att löpande kommunicera korrekt och relevant information snarare än snabb och bristfällig information.” säger Serod Nasrat, VD i QuickBit eu AB.

För mer information vänligen kontakta:

Sven Hattenhauer, styrelseordförande
QuickBit eu AB (publ)
e-post: sven.hattenhauer@quickbit.eu
Telefon +46 72 303 71 00

——————————————————————-

QuickBit är ett svenskt fintechbolag som utvecklar tekniklösningar för kryptovalutor och blockchain för den globala marknaden. QuickBit ger sina kunder möjlighet att använda kryptovaluta för snabb, enkel och säker e-handel och erbjuder e-handlare blockchain-säkrade lösningar. QuickBit eu AB (publ) har sitt säte i Stockholm och är moderbolag till QuickBit Limited, ett helägt, operativt dotterbolag i Gibraltar.

Denna information är sådan information som QuickBit eu AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 september kl 08.30. 

Release