Kommuniké från extra bolagsstämma i QuickBit eu AB

Extra bolagsstämma har idag hållits i Quickbit eu AB (publ) i Walthon Advokaters lokaler på Stureplan 4a, Stockholm. Vid extra bolagsstämman fattades följande beslut.

Mathias Jonsson van Huuksloot nyvaldes för tiden intill slutet av nästa årsstämma till ordinarie styrelseledamot, och ersatte därmed Anders Lindell som ställt sin plats i styrelsen till förfogande.

Den extra bolagsstämman beslutade vidare att nyvald styrelseledamot och avgående styrelseledamot erhåller arvode för sitt arbete som styrelseledamot i enlighet med den arvodesnivå som beslutades av årsstämman 2019, proportionerligt i förhållande till mandattidens längd respektive proportionerligt i förhållande till den förkortade mandattidens längd.

Efter valet består styrelsen av Sven Hattenhauer, Johan Lund, Lars Melander, Scott Wilson och Mathias Jonsson van Huuksloot.

 

För ytterligare information kontakta:
Sven Hattenhauer, styrelseordförande QuickBit eu AB
sven.hattenhauer@quickbit.eu
+46 723 03 71 00

————————————

QuickBit är ett svenskt fintechbolag som grundades 2016 med målet att fler människor och företag ska använda kryptovaluta i sin vardag. Idag erbjuder QuickBit lösningar för e-handlare att ta betalt i kryptovaluta och kommer framöver även att lansera lösningar för människor att enkelt kunna använda kryptovaluta i sin vardag. Våra drygt 40 medarbetare finns på fyra ställen – Stockholm, Gibraltar, Tallinn och Lahore i Pakistan. QuickBit är sedan juli 2019 noterat på NGM Nordic SME. Läs mer på https://investor.quickbit.com

Denna information är sådan information som QuickBit eu AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 juni 2020 klockan 16.40.

Release