Quickbit återfår deponerade säkerheter om 3,9 mEUR

Quickbit har idag i sin helhet återfått sin utestående fordran bestående av deponerade säkerheter (så kallad rullande reserv) i form av likvida medel om 3,9 mEUR. Tidigare har Quickbit meddelat att förväntan var att de deponerade säkerheterna, som var en säkerhet Quickbit behövde göra till en tidigare inlösenpartner, skulle återbetalas till Quickbit innan utgången av det fjärde kvartalet ‘21/22. Fordran är nu återbetald till Quickbit i sin helhet och likviden avses användas för framtida förvärv och investeringar i tillväxt.

För ytterligare information kontakta:

Hammad Abuiseifan, VD

+ 46 73 095 87 12
hammad@quickbit.com

————————————

Quickbit är ett svenskt fintechbolag, som grundades 2016 med målet att förenkla för fler människor och företag att använda kryptovaluta i sin vardag. Idag erbjuder Quickbit säkra och användarvänliga produkter för såväl e-handlare som kunder. Med hittills över €900 miljoner i transaktioner genomförda på blockchain, har Quickbit redan möjliggjort och stärkt användningen av kryptovalutor för individer runt om i världen. Quickbit är sedan juli 2019 noterat på NGM Nordic SME. För mer information, besök www.quickbit.com