Quickbit avser att byta handelsplats till NGM Main Regulated

Quickbit eu AB (publ) offentliggör sin avsikt att genomföra ett byte av handelsplats till NGM Main Regulated. Bytet av handelsplats beräknas ske under sommaren 2021 och är ett led i Quickbits expansiva strategi.

Styrelsen i Quickbit eu AB (publ) (”Quickbit” eller ”Bolaget”) har fattat ett beslut om att ansöka om byte av handelsplats från Nordic Growth Market Nordic SME (NGM SME) till Nordic Growth Market Main Regulated (NGM Main Regulated). NGM Main Regulated är en fullt reglerad handelsplats. Bytet av handelsplats beräknas att ske under sommaren 2021 och är ett led i Quickbits expansiva strategi.

  • Quickbit har en imponerande utveckling bakom sig och är etablerade som marknadsledare inom sin nisch. Den starka marknadspositionen i kombination med en beprövad och lönsam affärsmodell, en stark organisation samt god finansiell ställning är fundament för ytterligare tillväxt. Med detta som bas finns goda möjligheter att skapa ett fortsatt högre aktieägarvärde. NGM ägs idag av Börse Stuttgart Group, vilket skapar möjligheter att i framtiden uppta Quickbits aktier till handel även i Tyskland. Dessutom har Börse Stuttgart inlett ett tydligt fokus mot kryptovaluta som tillgångsslag med ambitionen att bli en ledande aktör i Europa. Ett byte av handelsplats till en reglerad miljö och en eventuell framtida möjlighet att lättare nå investerare i Europa är ett logiskt och viktigt nästa steg för Quickbit, säger Mathias Jonsson van Huuksloot, styrelseordförande i Quickbit.

Genom ett byte till NGM Main Regulated uppnår Quickbit kortfattat följande fördelar:

  • Öppnar upp möjligheten för ett större institutionellt ägande
  • Högre trovärdighet genom de större krav på granskning och transparens
  • Högre internationell tillgänglighet
  • Möjlighet till återköp av egna aktier

Från och med räkenskapsåret 2020/2021 tillämpar Quickbit redovisningsprincipen International Financial Reporting Standards (IFRS). Som ett led i byte av handelsplats är det bolagets avsikt att från och med andra kvartalet i räkenskapsåret 2020/2021 tillämpa Svensk kod för bolagsstyrning.

Nästa steg i processen är att styrelsen i Quickbit lämnar in en formell ansökan till Nordic Growth Market. I och med att ansökan lämnas in startar processen för att säkerställa att Quickbit uppfyller gällande noteringskrav för reglerad handelsplats. En godkänd ansökan är en förutsättning för att genomföra ett byte av handelsplats. I samband med byte av handelsplats är Quickbit även skyldiga att upprätta ett prospekt som ska godkännas av Finansinspektionen.

För ytterligare information kontakta:
Mathias Jonsson van Huuksloot, styrelsens ordförande, Quickbit eu AB (publ)
mathias@quickbit.com
+31 6 291 900 65

————————————

Quickbit är ett svenskt fintechbolag som grundades 2016 med målet att fler människor och företag ska använda kryptovaluta i sin vardag. Idag erbjuder Quickbit lösningar för e-handlare att ta betalt i kryptovaluta och kommer framöver även att lansera lösningar för människor att enkelt kunna använda kryptovaluta i sin vardag. Våra drygt 40 medarbetare finns på fyra ställen – Stockholm, Gibraltar, Tallinn och Lahore i Pakistan. Quickbit är sedan juli 2019 noterat på NGM Nordic SME. Läs mer på https://quickbit.com

Denna information är sådan information som Quickbit eu AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 december 2020 klockan 16.30.

Release